Prostor v architektuře a Brněnská škola dějin umění

Letní workshop, pořádaný Seminářem dějin umění FF MU Brno pod odbornou záštitou prof. PhDr. Jiřího Kroupy, CSc., se bude věnovat otázce architektonického prostoru. Navazuje na výzkum tohoto fenoménu v Brněnské škole dějin umění, která v letošním roce oslaví devadesát let od svého založení. Zároveň přiblíží současné badatelské přístupy k tomuto tématu. Během prvního dne zazní přednášky předních českých historiků umění a architektů k danému tématu v nové přednáškové budově vily Stiassni. Přednášková část bude uzavřena slavností v zahradě vily. Druhý den naváže prohlídka vybraných architektonických památek města Brna. Na jednotlivých místech bude vedena diskuze nad architektonickým řešením prostoru zásadních osobností architektury první poloviny dvacátého století — Adolfem Loosem, Ludvigem Miesem van der Rohe, Leopoldem Bauerem či Ernstem Wiesnerem. Třetí den je určen především studentům dějin umění a architektury. V rámci kolokvia budou diskutovaná témata z předchozích dvou dnů doplněna o analýzu vybraných teoretických textů. Cílem workshopu je představit současné přístupy k tématu architektonického prostoru a zdůraznit odkaz Brněnské školy dějin umění v dané problematice.

Z důvodu omezené kapacity (20 účastníků) je nutné závazné přihlášení na celý třídenní program zasláním přihlášky do 25. 6. 2017 na emailovou adresu: prostorvarchitekture@gmail.com. Kontaktní osoby jsou Mgr. Petra Lexová a Mgr. Lenka Vrlíková. Požadavky na studenty: aktivní účast na celém třídenním workshopu a přednesení krátkého referátu na závěrečném kolokviu. Podrobnější informace budou poskytnuty po přihlášení. Aktivním účastníkům letního workshopu bude hrazeno ubytování a vstupy do vybraných památek. Přednášky prvního dne workshopu jsou otevřeny veřejnosti. Účast na workshopu je bezplatná. Přihlášení studenti Semináře dějin umění Masarykovy univerzity mohou účastí na Letním workshopu absolvovat předmět DU2764 Odborná exkurze.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

  • Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (Seminář dějin umění, FF MU Brno)
  • Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (Katedra dějin umění, FF UP Olomouc)
  • Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. (Katedra dějin umění a estetiky, UMPRUM Praha)
  • PhDr. Jana Tichá, Ph.D. (Ústav teorie a dějin architektury, Fakulta architektury ČVUT Praha)
  • Mgr. Filip Šenk, Ph.D. (Katedra výtvarného umění a architektury, TU Liberec)
  • Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D. (Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze)

NÁVŠTĚVA PAMÁTEK

Přihlásit se

Nyní se již nelze přihlásit. Přihlášení bylo možné do 25. června 2017.


Pořadatel
Seminář dějin umění (Filozofická fakulta)
Odpovědnost
Mgr. Lenka Vrlíková
Mgr. Petra Lexová
Další informace, fotografie nebo videa k události
http://www.phil.muni.cz/dejum/content/informace/nastenka.php#board924
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/070/158/391/70158391/2017-08-24_26_prostor_v_architekture.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info