Workshop: Pavel Doboš - Dekonstrukce textu jako metoda sociálně-vědního výzkumu

RNDr. Mgr. Pavel Doboš, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita 


Dekonstrukce textu jako metoda sociálně-vědního výzkumu

Dekonstrukce je princip specifického čtení textu, které je základem rozsáhlé poststrukturalistické filozofie Jacquese Derridy. Sám Derrida považoval dekonstrukci za něco více než za metodu pro výzkum, nicméně nemálo badatelů v oblasti sociálních věd přejalo principy dekonstrukce a aplikovalo je na analýzu textů v sociálně-vědním výzkumu. Tento workshop vychází ze zkušeností s dekonstrukcí, jak byla přejala badateli v oblasti sociální a kulturní geografie. V rámci workshopu budou nejprve představeny ontologická a epistemologická východiska dekonstrukce. Následně se workshop bude věnovat metodologickým využitím těchto východisek, které představí klíčový koncept „suplementu“ jako metodologický nástroj dekonstrukce. Pozornost bude zaměřena zejména na využití dekonstrukce při čtení geografických textů nebo učebnic zeměpisu. Cílem je rovněž ukázat, že ani v případě sociálně-vědního výzkumu nelze dekonstrukci považovat pouze za metodu, ale také za specifický prostředek pro rozvoj myšlení o světě, který nikdy nelze považovat za stabilní, ale vždy za probíhající, neukončený a nastávající.


Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášejících primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.

Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)


Přihlášení na workshop: Přihlášení na akce (Post)doktorandské školy PdF MU - podzim 2023 (google.com)


Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny ze specifického výzkumu MUNI/B/1316/2022.


Odpovědnost
Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://muni.cz/go/b31eb6

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info