51. ročník Letní školy slovanských (bohemistických) studií

Letní škola slovanských (bohemistických) studií je organizována Kabinetem češtiny pro cizince FF MU.
Program Letní školy
Jádro výuky je soustředěno do pěti vyučovacích hodin dopoledne a skládá se z intenzivních jazykových kurzů, speciálních seminářů a přednášek.

Jazykové kurzy jsou rozděleny podle úrovně znalosti českého jazyka:
pro úplné začátečníky jsou připraveny intenzivní kurzy na bázi angličtiny a němčiny (při naplnění kapacity),
mírně pokročilí mohou navštěvovat dvouhodinový základní kurz češtiny, dvouhodinový kurz konverzace a hodinový doplňkový kurz; výuka probíhá v češtině,
pro středně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé je k dispozici dvouhodinový základní kurz, po něm následuje dvouhodinový speciální seminář věnovaný otázkám překladu, stylistiky a české konverzace. Poslední dvě vyučovací hodiny jsou věnovány přednáškám z české a slovanské jazykovědy, české literatury, dějin Moravy a Čech, etnografie atd.
V odpoledních hodinách mají studenti Letní školy možnost navštěvovat hodiny správné české výslovnosti, lexikálně-stylistická cvičení, interpretaci literárního textu a mohou se zúčastnit besed o české hudbě, dějinách umění, městě Brně atd. Začátečníci I a II mohou své znalosti získané v dopoledních kurzech prohlubovat v hodinách jazykových cvičení. Pro nejpokročilejší je připraven speciální lingvistický a literární seminář. Večery jsou vyhrazeny pro filmová představení, na nichž budou promítány zajímavé české filmy.

Program Letní školy rovněž zahrnuje řadu celodenních exkurzí na historicky zajímavá místa Moravy a Čech. Sekretariát Kabinetu češtiny je připraven umožnit zájemcům samostatnou práci v archivech a knihovnách a na požádání zprostředkuje i individuální konzultace s profesory a dalšími pracovníky Filozofické fakulty MU.

Organizace Letní školy
Letní školy se účastní reciproční stipendisté českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR), stipendisté Masarykovy univerzity a Kabinetu češtiny pro cizince Filozofické fakulty MU, popřípadě i jiných kulturních institucí a samoplátci.


Pořadatel
Kabinet češtiny pro cizince (Filozofická fakulta)
Odpovědnost
PhDr. Eva Rusínová
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.phil.muni.cz/kabcest/cs/letni-skola-slovanskych-studii.php

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info