Kurs: Kognitivní poruchy a demence XV

Kurs organizuje Centrum pro kognitivní poruchy 1. neurologické kliniky LF MU ve FN u sv. Anny, Akademické centrum pro neurovědy LF MU v Brně
ve spolupráci a pod záštitou Sekce kognitivní neurologie ČNS. Na setkání s Vámi se těší doc. MUDr. Irena Rektorová, garant kursu.
Kontakt pro přihlášení: irena.rektorova@fnusa.czČtvrtek 18. října 2018
08.45 – Zahájení kursu: prof. MUDr. Milan Brázdil09.00 – 11.00: Blok přednášek 1
1. Martin Vyhnálek: Neuropsychiatrické příznaky jako prodromální manifestace degenerativních demencí
2. Irena Rektorová: Diagnostika onemocnění s Lewyho tělísky v prodromálním stadiu: role zobrazování
3. Tereza Uhrová: Léčba deprese u pacientů s demencí
4. Jiří Masopust: Léčba poruch chování u pacientů s demencí11.00 – 11.30: kávová přestávka11.30 – 12.30: Blok přednášek 2
5. Robert Rusina: Frontální varianta Alzheimerovy nemoci a frontotemporální demence: dvojportrét
6. Stanislav Šutovský: Frontotemporální demence a poruchy hybnosti12.30 – 14.00: oběd (účastníci si zajistí sami)14.0 – 15.30: Blok přednášek 3
7. Kateřina Sheardová: APOE genotyp - úloha v rozvoji demence a možnosti jeho ovlivnění
8. Pavel Ressner: Epigenetické mechanismy a faktory při stárnutí a genezi demencí
9. Marek Baláž: Intrakraniální neurostimulace a její vliv na kognitivní funkce a neurální plasticitu15.30 – 15.45: kávová přestávka15.45 – 17.00: Interaktivní diagnosticko-terapeutický workshop - Ilona Eliášová moderuje (video)kazuistiky s kognitivní tématikou
Robert Rusina: Klinické projevy oboustranného parieto-okcipitálního postižení - videokazuistikyPátek 19. října 201809.00 – 12.00 hod Afaziologický a neuropsychologický workshop: moderují Zsolt Cséfalvay a Sabina Goldemundová
1. Milena Košťálová, Zsolt Cséfalvay: Diagnostika afázie v praxi
2. Zsolt Cséfalvay: Alexia a agrafia v jazykoch s transparentnou ortografiou: teória a analýza u slovensky hovoriacich pacientov s afáziou a Alzheimerovou demenciou
3. Aleš Bartoš: Spánek a paměť u starších osob
4. Tomáš Nikolai: Exekutivní funkce a jejich vyšetření u neurodegenerativních onemocnění, od screeningu ke komplexním bateriím
5. Sabina Goldemundová: Kognitivní deficit - jakou terminologii používáme?
6. Markéta Červenková a Kateřina Rusinová: Praktické přístupy k paliativní péči o pacienty s neurodegenerativním onemocněním12.00 – 12:10: Závěr kursu, předání certifikátů


Pořadatel
I. neurologická klinika (Lékařská fakulta)
Odpovědnost
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info