Mezinárodní doktorský seminář EUSOC

EUSOC je interdisciplinární mezinárodní škola postgraduálního studia sociálních věd na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Seminář je určen pro studenty doktorského studia a probíhá jednou ročně.

Zúčastnění studenti mají možnost během semináře prezentovat dílčí výsledky své práce, získat zpětnou vazbu od předních profesorů a dalších studentů, posoudit prezentace ostatních studentů a výsledky jejich výzkumu. Účast na semináři EUSOC umožňuje doktorandům zlepšit kvalitu práce a může být správným krokem v jejich studijní a výzkumné cestě.


Pořadatel
Fakulta sociálních studií
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.eusoc.eu/