Zasedání Akademického senátu ESF MU (online)

Vážené dámy, vážení pánové,
dovoluji si Vás srdečně pozvat na mimořádné zasedání Akademického senátu ESF MU, které se bude konat v pátek 15. 5. 2020 od 12:30 hod. Zasedání AS ESF MU se uskuteční distanční formou prostřednictvím videokonference v MS Teams.

Program zasedání je následující:

  1. Změny v podmínkách pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na ESF v akademickém roce 2020/2021
  2. Různé

Materiály týkající se daného zasedání budou přístupné na adrese: https://is.muni.cz/auth/do/econ/senat/podklady/2020/podklady_pro_zasedani_as_15_5_2020/.

Jednání Akademického senátu ESF MU bude dostupné na adrese: http://live.cesnet.cz/muni-esf.html.
Požádat o slovo můžete v průběhu celého konání schůzky zasláním emailu na adresu: 69dddb95.space.muni.cz@emea.teams.ms s textem který chcete sdělit (napíšete konkrétní text, který se zobrazí v chatu schůzky a bude dostupný předsedkyni AS a členům AS ESF MU).
Zasílání dotazů formou emailu, bude ukončeno přibližně 5 min před ukončením diskuze z důvodu možné časové prodlevy mezi odesláním emailu a přijetím emailu do kanálu schůzky. Děkujeme za pochopení.
V případě problému s připojením požádejte o slovo přímo předsedkyni AS ESF MU Dagmar Linnertovou (dagmar.linnertova@econ.muni.cz) zasláním emailu s textem který chcete sdělit.

S pozdravem Dagmar Linnertová
Předsedkyně AS ESF MU


Odpovědnost
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info