2. PCB Workshop – současný pokrok v environmentální toxikologii a hodnocení zdravotních účinků PCBs se zvláštním zřetelem na situaci a perspektivu ve Střední a Východní Evropě

  • 7. – 11. května 2002
  • Hotel Voroněž, Brno, ČR

2. Workshop věnovaný problematice toxikologie a zdravotních účinků polychlorovaných bifenylů (PCBs) jako jedné z nejvýznamnějších skupin environmentálních polutantů bude věnován aktuálním trendům v této oblasti se zvláštním zaměřením na situaci ve Střední a východní Evropě.