Česká ekonomika v procesu globalizace

  • 13. – 14. září 2006
  • Lipová 41a, 602 00 Brno

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity pořádá u příležitosti svého XV. výročí mezinárodní ekonomickou konferenci „Česká ekonomika v procesu globalizace“. Záštitu nad konferencí převzali: pan Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje, a pan PhDr. Richard Svoboda, primátor Statutárního města Brna.
Odborné sekce konference
I. Sekce: Konkurenceschopnost a hospodářská politika
II. Sekce: Role a problémy veřejného sektoru v moderním sociálním státu
III. Sekce: Manažer a jeho úloha pro úspěšnost podniku
IV. Sekce: Finanční řízení podniků a institucí
V. Sekce: Inovační potenciál regionů ČR
VI. Sekce: Kvantitativní metody a modely v ekonomii
VII. Sekce: Změny právní úpravy a jejich dopady na ekonomiku
VIII. Sekce: Metodika odborně zaměřeného jazykového vzdělávání na ekonomických vysokých školách a srovnání cílových úrovní se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky
podsekce: anglická, německá, francouzská
Doprovodný program konference:
Katedra financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Moravské zemské muzeum a Duchovní centrum Vranov u Brna pořádají u příležitosti XV. výročí fakulty Sejbalovy numismatické dny na téma „Měnové poměry a mincovnictví 13. století“.
Místo konání: Vranov u Brna , termín konání: 19.-21. září 2006


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info