Masarykova univerzita varuje před pokusy o padělání diplomů

  • 14. července 2011

Zvýšený počet pokusů o padělání diplomů zaznamenal Kontrolní odbor Masarykovy univerzity. Všechny případy jsou řešeny ve spolupráci s policií. V případě pochybností o pravosti předkládaného diplomu mohou zaměstnavatelé, ale i široká veřejnost, provést okamžitou kontrolu prostřednictvím internetu.


Masarykova univerzita zveřejňuje jména všech absolventů na adrese http://www.muni.cz/alumni. Jmenný přehled absolventů a jejich závěrečných prací je k dispozici i v Informačním systému Masarykovy univerzity http://is.muni.cz/.


Vysokoškolský diplom je podle zákona o vysokých školách veřejnou listinou. Jeho padělání může být za určitých podmínek přečinem podle trestního zákoníku. Může se také jednat o poškození cizích práv či nedovolené podnikání a další delikty.


Na Masarykově univerzitě absolvovalo jen v letošním roce více než 7000 studentů. Počet zaznamenaných pokusů o padělání diplomů se od začátku roku pohybuje v řádu jednotek. Vedení Masarykovy univerzity považuje i tyto ojedinělé pokusy za velmi závažné a v součinnosti s policií usiluje o odhalení jejich autora.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info