Lékařská fakulta Masarykovy univerzity startuje změny ve výuce mediků

  • 2. února 2012

Zlepšit provázanost studia medicíny je cílem projektu OPTIMED na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (MU), který odstartoval začátkem roku. Důkladnou revizi jednotlivých předmětů a jejich obsahu si žádá současný prudký rozvoj medicíny a nárůst množství poznatků v jejích jednotlivých oborech. Na inovaci všech 67 předmětů v rámci studijního programu Všeobecné lékařství získala fakulta 40 milionů korun z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


„Předpokladem úspěchu je správně nastavit určitou míru znalostí a dovedností, kterou musí absolvent Lékařské fakulty MU v jednotlivých předmětech získat,“ řekl děkan Lékařské fakulty MU Jiří Mayer. Jedním z důsledků současné exploze poznatků v medicíně podle něj je, že učitelé často nemají dostatečné povědomí o tom, co je obsahem ostatních předmětů. Je proto nutné jasně definovat, co by měl student po absolvování daného předmětu znát, jednak proto, aby se studenti mohli snáze orientovat v záplavě informací, ale i proto, aby vyučující ostatních předmětů věděli, na co mohou navazovat. Je třeba také rozlišovat, jaké znalosti jsou pro každého absolventa nezbytné a co už je záležitostí konkrétní specializace po skončení studia.


Výsledkem procesu revize a stanovení tzv. výstupů z učení bude i to, že se omezí situace, kdy student dostává některé informace opakovaně a na jiné již nezbývá čas. „Naším cílem není učit zásadně jinak, protože naši absolventi mají výborné uplatnění, jsou úspěšní a dosahují vysokých výkonů. Jde ale třeba, udělat si pořádek v tom, co, kdy a kde se učí. Celé studium pak bude ještě efektivnější, ucelenější a z pohledu studenta provázanější,“ řekl řešitel projektu a proděkan Lékařské fakulty MU pro výuku v klinických oborech Jaroslav Štěrba.


Součástí chystaných změn je i zavedení výuky pomocí tzv. virtuálního pacienta, který provede studenta všemi činnostmi lékaře v praxi od vyšetření, přes správné stanovení diagnózy až po samotnou léčbu. „Práce s virtuálním pacientem nemůže a ani nemá nahradit kontakt studenta s reálným nemocným člověkem, je to však užitečný doplněk výuky, který nám pomáhá v situaci, kdy roste počet studentů, klesá počet lůžek v nemocnici a doba hospitalizace se zkracuje,“ vysvětil Štěrba.


Podle inovovaného systému výuky by se měli studenti na Lékařské fakultě MU začít učit v akademickém roce 2014/2015. Počítá se také se zavedením dvou nových předmětů – Diferenciální diagnostika a Kurz urgentní medicíny – a s vytvořením české i anglické verze výstupů z učení a podkladů pro výuku. Díky projektu bude zavedeno i nové testování komplexních znalostí a dovedností absolventů. Navržená koncepce je v České republice unikátní.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info