Kvestor Masarykovy univerzity Jan Vitula rezignoval

  • 19. března 2012

Masarykovu univerzitu čeká personální změna na postu kvestora, který řídí její hospodaření a vnitřní správu. Kvestor Jan Vitula v pondělí rezignoval na svou funkci poté, co se oficiálně stal lídrem kandidátky TOP 09 v nadcházejících volbách do krajského zastupitelstva Jihomoravského kraje.


Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek Vitulovu rezignaci přijal a poděkoval mu za jeho práci pro univerzitu. Vitula ve funkci setrvá do konce března.


Vitula působil v pozici kvestora od září 2011. Do funkce byl jmenován na základě jednomyslného doporučení výběrové komise, která vybírala z celkem 14 uchazečů. Ve funkci střídal současného prorektora pro ekonomiku Ladislava Janíčka, jenž se začal naplno věnovat akademické činnosti.


Kompetence a pravomoci kvestora upravuje vysokoškolský zákon a statut univerzity. Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy, je přímo podřízen rektorovi. Jmenuje ho a odvolává rektor.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.