Univerzitní sbor se stal absolutním vítězem mezinárodního festivalu v Praze

  • 23. února 2009

Významná ocenění přivezl Pěvecký sbor Masarykovy univerzity z festivalu sborové hudby, jehož druhý ročník se konal ve dnech 19.2. – 22.2.2009 v Praze. Na Mezinárodním festivalu soudobé sborové hudby s cenou Zdeňka Lukáše CANTI VERIS PRAGA získal sbor Masarykovy univerzity zlaté pásmo a s celkovým počtem 28,1 bodů se tak stal vítězem kategorie smíšených sborů.


Toto umístění sbor automaticky nominovalo do soutěže Grand Prix, ve které sbor potvrdil vysokou úroveň svého soutěžního programu a získal tak absolutní vítězství na festivalu. Šestičlenná porota složená z předních českých i zahraničních odborníků na sborový zpěv rovněž ocenila nastudování skladby Cara mihi semper eris a udělila sboru speciální cenu za provedení této originální kompozice. Porota ohodnotila zejména spolehlivou intonaci, vyvážený tón ve všech hlasových skupinách a přesvědčivou interpretaci technicky velmi náročného programu.


Pěvecký sbor Masarykovy univerzity byl založen v roce 2004. Svojí činností navazuje na dlouholeté tradice univerzitního sborového zpěvu. Členy sboru jsou studenti všech fakult MU, kteří úspěšně prošli konkurzem. Sbor je smíšený a v současnosti má přibližně 55 členů. V čele sboru stojí dirigent Michal Vajda patřící k předním českým sbormistrům mladé generace.


Repertoár zahrnuje klasickou sborovou literaturu od renesance až po současnost, ale i vokální skladby inspirované moderními žánry s možným uplatněním instrumentálních či jiných tvůrčích schopností pěvců.


Provoz Pěveckého sboru Masarykovy univerzity v Brně garantuje ve spolupráci s rektorátem MU Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.