Univerzitní sbor se stal absolutním vítězem mezinárodního festivalu v Praze

  • 23. února 2009

Významná ocenění přivezl Pěvecký sbor Masarykovy univerzity z festivalu sborové hudby, jehož druhý ročník se konal ve dnech 19.2. – 22.2.2009 v Praze. Na Mezinárodním festivalu soudobé sborové hudby s cenou Zdeňka Lukáše CANTI VERIS PRAGA získal sbor Masarykovy univerzity zlaté pásmo a s celkovým počtem 28,1 bodů se tak stal vítězem kategorie smíšených sborů.


Toto umístění sbor automaticky nominovalo do soutěže Grand Prix, ve které sbor potvrdil vysokou úroveň svého soutěžního programu a získal tak absolutní vítězství na festivalu. Šestičlenná porota složená z předních českých i zahraničních odborníků na sborový zpěv rovněž ocenila nastudování skladby Cara mihi semper eris a udělila sboru speciální cenu za provedení této originální kompozice. Porota ohodnotila zejména spolehlivou intonaci, vyvážený tón ve všech hlasových skupinách a přesvědčivou interpretaci technicky velmi náročného programu.


Pěvecký sbor Masarykovy univerzity byl založen v roce 2004. Svojí činností navazuje na dlouholeté tradice univerzitního sborového zpěvu. Členy sboru jsou studenti všech fakult MU, kteří úspěšně prošli konkurzem. Sbor je smíšený a v současnosti má přibližně 55 členů. V čele sboru stojí dirigent Michal Vajda patřící k předním českým sbormistrům mladé generace.


Repertoár zahrnuje klasickou sborovou literaturu od renesance až po současnost, ale i vokální skladby inspirované moderními žánry s možným uplatněním instrumentálních či jiných tvůrčích schopností pěvců.


Provoz Pěveckého sboru Masarykovy univerzity v Brně garantuje ve spolupráci s rektorátem MU Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info