Systém na odhalování plagiátů MU získal prestižní cenu

  • 29. května 2009

Projekt Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém na odhalování plagiátů, jehož koordinátorem je Masarykova univerzita, získal prestižní cenu Inforum 2009 za významný počin v oblasti elektronických zdrojů. Projekt pod názvem Theses vznikl na základě poptávky vysokých škol, které chtěly mít účinný nástroj proti plagiátorům závěrečných prací. Vysoké školy a jiné instituce Theses využívají pro vyhledávání podobných dokumentů.
Do systému, který je dostupný na adresách (http://theses.cz/ nebo http://theses.sk/, je vloženo bez mála 73 000 závěrečných prací. Práce se porovnávají v databázi obsahující celkem 1,3 miliónu dokumentů. Technické řešení vytvořila Masarykova univerzita, která systém zavedla v ČR jako první již v roce 2006. Další školy se připojily právě před rokem. Dnes slouží na více než 20 vysokých školách v České republice ale i na Slovensku. Jsou mezi nimi školy veřejné, soukromé i státní. V uplynulých dnech se připojila i největší a nejstarší vysoká škola na Slovensku Univerzita Komenského v Bratislavě.
Tým informatiků z Masarykovy univerzity nyní pracuje na dalším projektu Odhalování plagiátů v seminárních pracích (Odevzdej.cz – http://odevzdej.cz/), který bude spuštěn v druhé polovině června. Hlavním cílem je nabídnout vysokým školám možnost vyhledávat plagiáty i mezi seminárními pracemi, referáty, esejemi, úlohami, projekty, laboratorními cvičeními, protokoly, zprávami, slohovými cvičeními aj.
O udělení ceny pro projekt Theses rozhodovaly stovky účastníků patnáctého ročníku konference Inforum, která se konala 27. až 29. května 2009 v Praze. Konference je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání, především v České republice, na Slovensku a v zemích střední a východní Evropy. Je určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT a pracovníky veřejné správy.
Tým z Masarykovy univerzity získal cenu INFORUM již podruhé. Poprvé to bylo v roce 2007 za Archiv závěrečných praví, který je součástí celouniverzitního Informačního systému MU (IS MU) pro podporu studia.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info