Systém na odhalování plagiátů MU získal prestižní cenu

  • 29. května 2009

Projekt Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém na odhalování plagiátů, jehož koordinátorem je Masarykova univerzita, získal prestižní cenu Inforum 2009 za významný počin v oblasti elektronických zdrojů. Projekt pod názvem Theses vznikl na základě poptávky vysokých škol, které chtěly mít účinný nástroj proti plagiátorům závěrečných prací. Vysoké školy a jiné instituce Theses využívají pro vyhledávání podobných dokumentů.
Do systému, který je dostupný na adresách (http://theses.cz/ nebo http://theses.sk/, je vloženo bez mála 73 000 závěrečných prací. Práce se porovnávají v databázi obsahující celkem 1,3 miliónu dokumentů. Technické řešení vytvořila Masarykova univerzita, která systém zavedla v ČR jako první již v roce 2006. Další školy se připojily právě před rokem. Dnes slouží na více než 20 vysokých školách v České republice ale i na Slovensku. Jsou mezi nimi školy veřejné, soukromé i státní. V uplynulých dnech se připojila i největší a nejstarší vysoká škola na Slovensku Univerzita Komenského v Bratislavě.
Tým informatiků z Masarykovy univerzity nyní pracuje na dalším projektu Odhalování plagiátů v seminárních pracích (Odevzdej.cz – http://odevzdej.cz/), který bude spuštěn v druhé polovině června. Hlavním cílem je nabídnout vysokým školám možnost vyhledávat plagiáty i mezi seminárními pracemi, referáty, esejemi, úlohami, projekty, laboratorními cvičeními, protokoly, zprávami, slohovými cvičeními aj.
O udělení ceny pro projekt Theses rozhodovaly stovky účastníků patnáctého ročníku konference Inforum, která se konala 27. až 29. května 2009 v Praze. Konference je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání, především v České republice, na Slovensku a v zemích střední a východní Evropy. Je určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT a pracovníky veřejné správy.
Tým z Masarykovy univerzity získal cenu INFORUM již podruhé. Poprvé to bylo v roce 2007 za Archiv závěrečných praví, který je součástí celouniverzitního Informačního systému MU (IS MU) pro podporu studia.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.