Masarykova univerzita postaví nové centrum pro výzkum toxických látek

  • 1. ledna 2010

Nové centrum pro výzkum toxických látek a jejich dopadu na zdraví člověka vznikne v Univerzitním kampusu Bohunice. Centrum CETOCOEN je prvním projektem Masarykovy univerzity, který uspěl v evropském operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace v prioritní ose zaměřené na budování regionálních center aplikovaného výzkumu.


„Projekt CETOCOEN je zaměřen na problematiku znečištění životního prostředí, propojuje poznatky přírodovědného a medicínského výzkumu a má významný aplikační rozměr. Jeho realizace povede ke zlepšení zdraví člověka a kvality života. Přijetí tohoto projektu prokazuje správnost strategie Masarykovy univerzity v oblasti získávání a využívání prostředků evropských strukturálních fondů,” řekl rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.


Úkolem centra bude získávat data o reálném znečištění životního prostředí toxickými látkami a doplňovat je dalšími informacemi o jejich chování a působení na základě poznatků z laboratorních experimentů, toxikologických testů i matematických modelů. Souhrnné databáze mapující znečištění v konkrétní oblasti a regionu se pak budou porovnávat s již existujícími informacemi o zdravotním stavu a zdravotních problémech lidí v dané oblasti.


„Databáze jsou jen základem, naším hlavním cílem je vytvoření systému umožňujícího hledání a pojmenování souvislostí mezi znečištěným prostředím a zdravotními problémy obyvatelstva. Tyto znalosti jsou nesmírně důležité pro řídící a rozhodovací sféru soukromého sektoru i státní správy,“ uvedl Ivan Holoubek, ředitel výzkumného centra RECETOX, které projekt zaštiťuje.


Výsledky projektu CETOCOEN budou sloužit firmám a podnikům jako objektivní nástroj pro hodnocení toho, jak jejich technologie zatěžují životní prostředí. Zástupci státní sféry budou mít k dispozici tolik žádané informace o stavu svého regionu, aby mohli objektivně rozhodovat při plánování výstavby nových průmyslových zón. Občané budou mít možnost získat zdarma a jednoduše informace o stavu životního prostředí ve své lokalitě a jeho vlivu na výskyt různých onemocnění.


Finance budou využity na výstavbu nové budovy v Univerzitním kampusu Bohunice, její přístrojové vybavení, ale také vytvoření stimulujících podmínek pro mladé perspektivní pracovníky. Otevření nové budovy, která poskytne zázemí pro pět desítek vysoce specializovaných vědeckých pracovníků a stejné množství postgraduálních studentů, je plánováno na leden 2012.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info