MU zařadila do přijímacích testů otázky v cizím jazyce

  • 10. listopadu 2014

Otázky v cizím jazyce budou nově součástí Testu studijních předpokladů, jehož úspěšné zvládnutí je podmínkou pro přijetí na sedm z devíti fakult Masarykovy univerzity (MU). Univerzita si tak chce ověřit, že budoucí studenti zvládnou reagovat i na dotazy položené v cizím jazyce. Přihlášky do bakalářských a magisterských oborů pro akademický rok 2015/2016 přijímá univerzita do konce února 2015 pouze elektronicky na adrese: http://is.muni.cz/prihlaska/.


„Míra internacionalizace Masarykovy univerzity neustále roste, přibývá zahraničních lektorů, zvýšil se podíl zahraničních studentů i předmětů vyučovaných v cizím jazyce. Každý náš student musí během studia zvládnout práci s cizojazyčnou literaturou,“ řekl rektor MU Mikuláš Bek.


Šest otázek v cizím jazyce bude součástí subtestu zaměřeného na kritické myšlení, který má celkem 15 položek, z nichž zbývajících devět bude v češtině. Uchazeči si budou moci vybrat z variant v anglickém, německém, španělském a francouzském jazyce už při podávání elektronické přihlášky ke studiu.


„Naším cílem není testovat úroveň znalosti cizího jazyka, ale ověřit si, že uchazeč je schopen na otázky v cizím jazyce reagovat. Zároveň chceme upozornit, že bez znalosti cizího jazyka se studenti na Masarykově univerzitě neobjedou,“ upřesnila prorektorka pro vzdělávací činnost Ivana Černá.


Celý Test studijních předpokladů obsahuje 60 položek ověřujících vedle kritického i verbální, numerické a analytické myšlení, dále prostorovou představivost a kulturní přehled. Každá položka se skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, z nichž je vždy právě jedna správná. Test píší uchazeči 100 minut.


Jednotnou přijímací zkoušku v podobě Testu studijních předpokladů využívá sedm z devíti fakult Masarykovy univerzity již více než deset let. Za dobu jeho existence vzniklo přes 100 variant a bylo vytvořeno více než pět tisíc otázek. Test už skládalo téměř čtvrt milionu lidí.


Odlišný způsob výběru uchazečů používá Lékařská fakulta MU, kde uchazeči absolvují oborové testy z biologie, chemie a fyziky. Na Fakultě sociálních studií MU je podmínkou pro přijetí úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek, které zabezpečuje společnost Scio.


Další podrobné informace jsou k dispozici na www.muni.cz/admission


Kontakt: Mgr. Tereza Fojtová, tisková mluvčí MU, mobil: 724517335, fojtova@muni.cz


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info