Masarykova univerzita spustila vlastní systém pro registr smluv

  • 1. července 2016

Jako jedna z prvních škol v České republice spustila Masarykova univerzita (MU) Interní registr smluv pro zákonné zveřejňování smluv a jejich automatizovaný přenos do centrálního Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Reaguje tak na nový Zákon o registru smluv, který je účinný od 1. července 2016.


Nový zákon ukládá povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun bez DPH v Registru smluv Ministerstva vnitra (RS). Interní registr smluv zprovoznila univerzita jako součást vlastního Informačního systému (IS MU) a jeho prostřednictvím začala odesílat dokumenty do registru ministerstva vnitra. Odesílání probíhá zcela automatizovaně a s minimálními nároky na pracovní aparát.


Pro dosažení co možná největšího pohodlí dotčených pracovníků disponuje Interní registr smluv nejen nástroji sběru a dávkového odesílání smluv do RS, ale také funkcemi umožňujícími doplnění a úpravu již uveřejněné smlouvy, například přidání příloh k uveřejněné smlouvě, nebo znepřístupnění uveřejněné smlouvy.


„Smyslem není pouze evidence dokumentů, tak jak ji vyžaduje zákon, ale zejména zjednodušení a zpřehlednění práce,“ říká vedoucí vývoje IS MU Michal Brandejs.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info