Pozvánka na zasedání Vědecké rady FSS MU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vás zvu na další zasedání Vědecké rady FSS MU, které se bude konat  v Aule Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno

 v pátek 2. června od  10,00 hod

Program jednání:

10,00 – 11,00
Řízení ke jmenování profesorem PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D. v oboru Politologie
přednáška na téma „Místní samospráva: prostor pro střet velkých politických hodnot?“,
hlasování o návrhu komise na jmenování uchazeče profesorem

11,00 – 12,00
Habilitační řízení Jana Drahokoupila, Ph.D. v oboru Sociologie
přednáška na téma „Ekonomická sociologie institutucí ve střední a východní Evropě: Od tranzice k varietám kapitalismu“, obhajoba habilitační  práce,
hlasování o návrhu habilitační komise na jmenování uchazeče docentem

12,00 – 12,15 Přestávka

12,15 – 13,15
Habilitační řízení Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. v oboru Vývojová psychologie
přednáška na téma „Aplikace intenzivních longitudinálních měření ve studiu psychologických účinků fyzické aktivity“, obhajoba habilitační  práce,
hlasování o návrhu habilitační komise na jmenování uchazečky docentkou

13,15 – 13,25
Schválení komisí habilitačních řízení
PhDr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. v oboru Sociologie
PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. v oboru Sociální psychologie

13,25 – 13,30
Návrh na doplnění komisí státních závěrečných zkoušek
Doplnění oborových rad a školitelů DSP

13,30 Různé

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info