Soutěž diplomových prací zaměřených na materiálové vědy

Soutěž organizuje společnost Crytur (www.crytur.cz) ve spolupráci s portálem CareerMarket (www.careermarket.cz). 

Pro autory a školitele třech nejlepších prací jsou připraveny finanční odměny v celkové výši 95 000 Kč:

1. místo 30 000 Kč student + 10 000 Kč vedoucí práce
2. místo 25 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce
3. místo 20 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce

Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech).

Diplomová práce musí být podána k obhajobě v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.

Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Vyhodnocení soutěže:

Předložené práce hodnotí expertní komise složená ze zástupců společnosti CRYTUR, spol. s r.o.

Kvalifikační kritéria:
  • odborná kvalita
  • přínos k současnému stavu poznání
  • aplikovatelnost, využitelnost tématu pro praxi
  • inovativní přístup k problematice
Časový harmonogram soutěže:

leden 2020 – vyhlášení soutěže
15. května 2020 – uzávěrka podání přihlášek
31. května 2020 – nejpozdější termín pro doručení diplomové práce
poslední týden v červnu 2020 – vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen ve společnosti Crytur spol. s r.o. (termín bude ještě upřesněn v průběhu soutěže)

Zájemci o účast v soutěži doručí do 15. května 2020 vyplněnou a podepsanou přihlášku s požadovanými přílohami (čestné prohlášení, vyjádření vedoucího práce na 1 stranu A4, výtisk diplomové práce v kroužkové vazbě) na adresu pořadatele soutěže – MEDICOMP s.r.o., Cena CRYTUR, Prouskova 1724, 511 01 Turnov.

Odevzdání diplomové práce lze po dohodě prodloužit do 31. května 2020.

Podmínky soutěže zde.

Odkaz na stránky soutěže: http://www.cenacrytur.cz/index.php/o-soutezi/

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info