Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku

Zaměření konference

Žijeme v časech nesmírně významných pro pedagogický výzkum, neboť se zvyšuje tlak na využití ověřených teoretických poznatků a přesných metodologických postupů pro zlepšení vzdělávání směrem k větší spravedlnosti. Jak politická správa v nejnovějším dokumentu vzdělávací politiky, Strategii 2030+, tak analýzy nerovných podmínek žáků v době pandemie COVID-19 volají po snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a nerovnosti podmínek ve vzdělávání. Ideální spravedlnosti dosáhnout nelze, ale přesto bychom se měli zabývat snížením nespravedlivé nerovnosti. Konferenci ČAPV proto hodláme otevřít vědecké rozpravě o dvou klíčových otázkách souvisejících s rolí pedagogického výzkumu na cestě ke snížení nerovnosti: 1) Jakým způsobem můžeme složité koncepty obsahující originální, ale často též kontraintuitivní zjištění využít v pregraduální přípravě a při rozvoji učitelů směrem k lepšímu porozumění mezi výzkumem a praxí? 2) Jakým způsobem můžeme využít současné teorie a empirické nálezy pro diskusi se zástupci vzdělávací politiky tak, aby Strategie 2030+ naplňovala své přísliby?

Odpovědět na tyto dvě náročné otázky nebude snadné, ale když konferenci proměníme v otevřenou diskusi české vědecké obce, zlepšíme jak pedagogický výzkum, tak dosáhneme zlepšení vzdělávání těch, kteří jsou častými subjekty našeho empirického bádání.

Kontakty na organizátory

  • Pořádají: Ústav pedagogických věd FF MU, Česká asociace pedagogického výzkumu
  • E-mail: capv2021@phil.muni.cz
  • Předseda organizačního výboru: Roman Švaříček, Ph.D., svaricek@phil.muni.cz 
  • Organizační výbor konference: doc. Hana Voňková, doc. Klára Šeďová, doc. Petr Novotný.

Konference se koná pod záštitou děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, prof. PhDr. Milana Pola, CSc.

Web konference FB event

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info