AMČR v požárním sportu 2021

Všeobecná ustanovení

Pořadatel: Studentský klub požárního sportu ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a její Fakultou bezpečnostního inženýrství, dále s SH ČMS, HZS MSK, ČAATS a městem Ostrava.
Místo konání: sportovní areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje u IVC Ostrava-Jih, Kaminského 636/12, 724 00 Ostrava-Nová Bělá (49.7720183N, 18.2541953E)
Termín konání: 7. října 2021.
Školy: všechny vysoké školy, vyšší odborné školy a střední školy z ČR a pozvaní závodníci.
Soutěžící: student VŠ, VOŠ (prezenčního nebo kombinovaného studia) a student SŠ (dle požadavků viz „Školy“).
Přihlášky: nejpozději do 3. 10. 2021 23:59 na sport.fbi@vsb.cz
Ke stažení na: https://www.fbi.vsb.cz/cs/o-fakulte/pozarni-sport/
Ubytování: vlastní (ubytovat se lze zde: https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/, https://www.facebook.com/studentskekolejeostrava/ nebo https://koleje.osu.cz/).
Strava: vlastní, vedle areálu je k dispozici obchod a restaurace.
Pojištění: vlastní.

Technická ustanovení: Studenti startují pod hlavičkou vysoké školy, resp. vyšší odborné školy nebo střední školy, nikoliv fakulty. Výjimku tvoří fakulty s detašovanými pracovišti mimo vlastní univerzity, kterým je umožněno startovat samostatně za fakulty. Je to: UK LF Plzeň, LF a FAF Hradec Králové (společně pod názvem UK Hradec Králové) a VŠE v Praze – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci.


Disciplíny podle kategorie:
muži
100 m s překážkami
výstup do 4 n. p. cvičné věže
dvojboj

ženy
100 m s překážkami
výstup do 2 n. p. cvičné věže
dvojboj


Pravidla:
Všechny disciplíny proběhnou podle pravidel požárního sportu platných v České republice (https://www.hzscr.cz/clanek/predpisy-a-pravidla). Pořadatel si vyhrazuje upravit pravidla pro počty soutěžících v disciplínách i pro celkové hodnocení.
Nejlépe hodnocenému soutěžícímu reprezentujícího vysokou školu z České republiky bude udělen titul „Akademický mistr České republiky v požárním sportu“.

Technické podmínky:
- materiál na 100 m s překážkami – vlastní,
- výstup na věž – žebříky lze zapůjčit po domluvě (omezené množství), nutno nahlásit do 3.10.2019 na email: kristyna.kutilova@outlook.cz,
- povrch dráhy – tartan,
- bude zajištěna elektronická časomíra od HZS MSK,
- kontrola nářadí probíhá namátkově dle pravidel PS.

Informace o počtech soutěžících na disciplínu:
muži, ženy
- soutěž je v každé disciplíně hodnocena jen v kategorii jednotlivců. Soutěž družstev nebude probíhat.

Pokusy:
- v disciplínách běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. (resp. 2.) podlaží cvičné věže má každý soutěžící možnost dvou pokusů,
- v disciplíně výstup do 2. podlaží cvičné věže kategorie ženy bude proveden výstup soutěžící pouze do druhého podlaží (prvního okna) a žebřík pro výstup bude před odstartováním pokusu již zavěšen na parapetu druhého podlaží (závodnice s žebříkem nebude startovat od startovní čáry,)
- každou školu může reprezentovat min. 1 a max. 10 soutěžících v jedné kategorii (ženy, muži). V kategorii muži může soutěžit pouze osoba mužského pohlaví. V kategorii ženy může soutěžit pouze osoba ženského pohlaví.
- v případě nenaplnění kapacity mistrovství je možné přihlásit více než 10 závodníků v dané kategorii z jedné školy, v případě zájmu sdělte toto nejpozději do 1. 10. 2021 na e-mail: kristyna.kutilova@outlook.cz.

Měření času:
U všech disciplín bude elektronická časomíra zapůjčená HZS MSK.

Protesty:
Protest je možno podat dle pravidel požárního sportu po složení kauce 200,- u rozhodčího, kterému je písemný protest nebo odvolání předáno (viz pravidla PS).

Hodnocení:
Hodnocení jednotlivých disciplín je shodné s pravidly požárního sportu.

Předpokládaný časový harmonogram soutěže:
Slavnostní zahájení mistrovství proběhne 7. října 2021 v 9:00.
Slavnostní vyhlášení proběhne 7. října 2021 po skončení a vyhodnocení disciplín.
Začátek disciplín v den mistrovství bude mezi 8:00 – 9:00.
Pořadatel upozorňuje na možnost změny harmonogramu soutěže v závislosti na počtu přihlášených soutěžících a jiných okolnostech.
Podrobný časový harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách po ukončení přihlášek do soutěže.


Registrace závodníků:
K registraci závodníků v den závodů se dostaví pouze vedoucí družstva dané školy, který předloží vyplněnou přihlášku s podpisy závodníků a podpisem a razítkem přihlašující organizace. Na závodní dráhy je povolen vstup pouze řádně zaregistrovaným a označeným závodníkům s přilbou na hlavě.
Mistrovství proběhne dle aktuálně platných pravidel v souvislosti s COVID-19 stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR v době konání mistrovství (informace budou zaslány vedoucím družstev po ukončení přihlašování). Pořadatel si vyhrazuje právo na kopii dokladů k testování, očkování a prodělání COVID-19, veškeré zpracování osobních údajů bude v souladu GDPR, a 1 měsíc po skončení mistrovství budou doklady skartovány. Sebeotestování na místě nebude umožněno!

Kontakty:
webové stránky
- https://www.fbi.vsb.cz/cs/o-fakulte/pozarni-sport/
- https://www.facebook.com/akademicke.mistrovstvi.v.pozarnim.sportu
Ředitel soutěže:
Mgr. Jiří Friedel
e-mail: jiri.friedel@allroads.cz
mobil: +420 737 267 919
Velitel soutěže:
Ing. Josef Hrbáček
e-mail: pepe.fireman@seznam.cz
mobil: + 420 732 910 303
Prezence, ubytování a komunikace se soutěžícími:
Ing. Kristýna Kutilová
e-mail: kristyna.kutilova@outlook.cz
mobil: +420 721 947 057

Parkování:
Vjezd do areálu nebude soukromým vozidlům umožněn. Pro parkování nebude vyhrazeno konkrétní místo a je potřeba využít veřejných parkovacích míst v okolí.

Bez popisku

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info