Studenti z uzavřených okresů se na zkoušky či výuku dostanou

Vláda České republiky s platností od 12. do 14. února včetně zakázala osobám s místem trvalého pobytu či bydliště v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov opustit území okresů. Výjimku z toho zákazu však mají mimo jiné studenti, kteří se účastnící vzdělávání v zařízeních, u nichž není dáno omezení provozu podle lednového usnesení vlády. Na zkoušky či praktickou výuku tak studenti vyjet mohou, musí ale prokázat důvodnost výjimky. V ISu si studenti mohou například vygenerovat potvrzení o zkoušce. 

11. 2. 2021

Výjimka pro cesty za účelem vzdělávání se odvozuje od usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 13. V něm se uvádí, že je možná osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky maximálně 10 osob. Osobní přítomnost studentů ve výuce je pak možná jen, jde-li o účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a o účast na individuálních konzultacích.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info