Aktuální opatření týkající se COVID-19

  • Provoz MU se řídí univerzitním semaforem, jehož úroveň stanovuje Krizový štáb MU s přihlédnutím k vládnímu semaforu pro okres Brno-město. 
  • Aktuální barva univerzitního semaforu je ZELENÁJednotlivé fakulty a pracoviště mohou vyhlásit vyšší stupeň pohotovosti.
  • Od 18. září je povinné nosit roušky i během výuky.
  • Kontaktní výuka probíhá na MU od 1. ​září za přítomnosti nejvýše 50 osob. Stanovuje to rozhodnutí rektora č. 8/2020.
  • Studenti mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.
  • Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Další informace MUNI pomáhá

Aktuality

Aktuální opatření

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforemjehož úroveň stanovuje Krizový štáb MU s přihlédnutím k semaforu pro okres Brno-město. Aktuální barva je ZELENÁ. Jednotlivé fakulty a pracoviště mohou vyhlásit vyšší stupeň pohotovosti či další pravidla nad rámec doporučení pro aktuální stupeň rizika. Sledujte weby fakult a barevné označení budov MU. 

MUNI pomáhá! Pomáhejte s námi nebo si řekněte o pomoc

Masarykova univerzita vytvořila z iniciativy rektora Martina Bareše dobrovolnickou síť. Díky tomu, že se přihlásily tisíce dobrovolníků, nyní můžeme nabídnout pomoc v mnoha činnostech a oborech. 

Více na munipomaha.cz

Zprávy z Magazínu M

Kontakt

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail: