doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

docentka – Katedra pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/3017
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5582
e‑mail:
sociální a akademické sítě:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. https://orcid.org/0000-0001-5671-9047
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta MU
  Katedra pedagogiky
  Poříčí 31, Brno 603 00
Funkce na pracovišti
 • docentka
 • zástupkyně vedoucí katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
 • 09/2012 - dosud: Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta MU
 • 11/2010 - 09/2013: administrátorka projektu, Centrum inovace andragogických studií, FF MU
 • 02/2011 - 09/2012: lektorka kurzu Pedagogika pro DPS, členka komise pro SZZ, Fakulta stavební, VUT
 • 11/2010 - 06/2011: lektorka kurzů Sociální komunikace a Psychologie, Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Kotlářská 9, 611 53 Brno
 • 08/2007 - 12/2009: grantová pracovnice, Centrum soc. služeb Armády spásy, Mlýnská 25, Brno 602 00
 • 02/2007 - 06/2016: lektorka kurzů Sociální pedagogika a Sociální patologie, Evangelická akademie, VOŠ sociálně právní, Opletalova 6, Brno 602 00
Pedagogická činnost
 • Úvod do pedagogiky a psychologie
 • Introduction to Education and Psychology
 • Teorie a metodika výchovy
 • Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ
 • Czech Educational System
 • Seminář k učitelské praxi
Řešené projekty
 • Výzkumné projekty:
 • 2020 - 2022: řešitelka výzkumného projektu GAČR: Narativní identity aktérů ve vzdělávání na soukromých alternativních školách (GA20-12828S)
 • 2019 - 2021: členka řešitelského týmu GAČR: Etnografie diverzity v pregraduální přípravě učitelů (GA19-06763S)
 • 2016 - 2018: členka řešitelského týmu GAČR: Strategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich cvičných učitelů) na druhém stupni základní školy (GA16-02177S)
 • 2013 - 2015: členka řešitelského týmu projektu GAČR: Moc ve školních třídách studentů učitelství (GA13-24456S)
 • Rozvojové projekty:
 • 2019: řešitelka projektu FRMU "Příprava metodických listů předmětu společného základu - Seminář k úvodu ped psy/Introduction" (MUNI/FR/1218/2018)
 • 2015: řešitelka projektu FRMU "Inovace vybraných předmětů společného základu" (MUNI/FR/1373/2014)
 • 2014: řešitelka projektu FRMU "Rozvoj kompetencí akademických pracovníků a inovace předmětu" (MUNI/FR/0006/2014)
 • 01/2010 – 12/2010: řešitelka grantu v rámci Fondu rozvoje vysokých škol: "Nový předmět Sociální patologie" (FRVS/1771/2010)
 • 01/2012 – 12/2012: řešitelka Děkanského grantu děkana FF: "Získání zpětné vazby pro dokončení disertační práce na mezinárodní a domácí konferenci"(MUNI/21/LOJ/2012)
 • 09/2009 – 06/2010: řešitelka projektu v rámci Programu rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů: "Rozšíření a publikace prvních výstupů disertační práce Socializace do subkultur"(MUNI/F/0083/2009)
Akademické stáže a konference
 • Dlouhodobé stáže:
 • 7. 8. - 4. 9. 2019 - California State University Monterey Bay (CSUMB), Kalifornie, USA
 • 15. 2. - 15. 3. 2015 - Masaryk chair programme, Interdisciplinary Center Herzliya, Tel Aviv, Izrael
 • 01/2010 - 06/2010 - studijní program Erasmus: Institute of Education, University of London, VB
 • Krátkodobé stáže a konference:
 • 12. 3. - 14. 3. 2019 - mentee program in e-learning, Jyväskylä University of Applied Sciences, Finsko
 • 3. 9. - 7. 9. 2018 - konference ECER, Free University Bolzano, Itálie
 • 20. 11. - 24. 11. 2017 - Erasmus pobyt pro učitele na Bishop Grosseteste University, Lincoln, UK
 • 29. 8. - 2. 9. 2017 - konference EARLI (The European Association for Research on Learning and Instruction), University of Tampere, Finsko
 • 22.8. - 25. 8. 2017 - konference ECER (European Conference on Educational Research), University College UCC Copenhagen, Dánsko
 • 23. 8. - 26. 8. 2016 - konference ECER, University College Dublin, Irsko
 • 7. 9. - 11. 9. 2015 - konference ECER, Corvinus University of Budapest, Maďarsko
 • 25. 8. - 29. 8. 2015 - konference EARLI, Cyprus University of Technology, Kypr
 • 1. 9. - 5. 9. 2014 - konference ECER, University of Porto, Portugalsko
 • 18. 6. - 21. 6. 2014 - University of Trento: International Summer School in Qualitative Research Methods in Education - Grounded Theory for Social Justice with Kathy Charmaz, Itálie
 • 9. - 13. 9. 2013 - konference ECER: Bahçeşehir University in Istanbul, Turecko
 • 15. 5. - 18. 5. 2013 - jednání k European Master in Adult Education, University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Srbsko
 • 17. 9. - 21. 9. 2012 - konference ECER: University of Cadiz, Španělsko
 • 25. - 29. 6. 2012 - University of Birmingham: Summer School on Academic Writing: Writing for Dissemination, VB
 • 7. 12. - 10. 12. 2011 - Hong Kong Institute of Education: The Second International Conference on Popular Culture and Education, HK
 • 27. 10. - 28. 10. 2010 - jednání k European Master in Adult Education, Universität Duisburg-Essen, Německo
 • 23. 8. - 25. 8. 2010 - konference ECER, University of Helsinky, Finsko
 • 25. 9. - 26. 9. 2009 - konference ECER, University of Vienna, Rakousko
Universitní aktivity
 • senátorka akademického senátu MU 2018-05/2020
 • členka ekonomické komise AS MU
 • hodnotitelka projektů FRMU pro rok 2018, 2019, 2020
 • zástupkyně vedoucí redaktorky časopisu Komenský 2012-2019
 • výkonná redaktorka časopisu Pedagogická orientace
Mimouniversitní aktivity
 • hodnotitelka výzkumných organizací podle Metodiky 17+
 • recenzentka pro odborné časopisy Teaching and Teacher Education, Learning, Culture and Social Interaction, Journal of Pedagogy, Lifelong Learning, Pedagogika, Sociální pedagogika, Studia paedagogica, Scientia in educatione, Psychologie a její kontexty
 • členka redakční rady časopisu Life and School (Život i škola)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena MUNI SCIENTIST 2020: ocenění za špičkové výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu na Masarykově univerzitě
 • Cena České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) 2017: Cena za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii cizojazyčná publikace (2015-2016) za publikaci Lojdová, K. (2016). The end of academic freedom in the era of neoliberalism?. Pedagogická orientace, 26(4), 605–630.
Vybrané publikace
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Drinking stories of emerging adults. Narrative Inquiry. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, roč. 30, č. 1, s. 104-121. ISSN 1387-6740. doi:10.1075/ni.18068.loj. 2020. URL info
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Two pictures of non-consumerism in the life of freegans. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, roč. 30, č. 1, s. 96-108. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2020-0009. 2020. URL info
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Role Comparison of a Student Teacher and Cooperating Teacher in Classroom Management: On the Scene and Behind the Scenes. Sodobna pedagogika/Journal of Contemporary Educational Studies. Ljubljana: SLOVENIAN ASSOCIATION EDUCATIONALISTS, roč. 71, č. 1, s. 174-191. ISSN 0038-0474. 2020. URL info
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Socialization of a student teacher on teaching practice into the discursive community of the classroom: Between a teacher-centered and a learner-centered approach. Learning, Culture and Social Interaction. Elsevier, roč. 22, č. 3, s. 1-11. ISSN 2210-6561. doi:10.1016/j.lcsi.2019.05.001. 2019. URL info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Kateřina LOJDOVÁ. Reforma kurikula pedagogicko-psychologického modulu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity: Hledání kvality v éře masifikace. Pedagogika. roč. 69, č. 3, s. 293-315. ISSN 0031-3815. 2019. URL info
 • LUKAS, Josef a Kateřina LOJDOVÁ. Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, roč. 68, č. 2, s. 155-172. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.1180. 2018. URL info
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Sňatek z rozumu? Výzkum a výuka v pregraduální přípravě učitelů na příkladu kvalitativního výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, roč. 26, č. 1, s. 51-75. ISSN 1211-4669. 2016. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina LOJDOVÁ. Když čísla a slova spolupracují: smíšený design v ukázkách z výzkumu moci ve školní třídě. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, roč. 26, č. 3, s. 482-511. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2016-3-482. 2016. PedOr full text info
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Student Nonconformity at School. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 21, č. 4, s. 53-76. ISSN 1803-7437. 2016. URL info
 • LOJDOVÁ, Kateřina. The End of Academic Freedom in the Era of Neoliberalism? Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., roč. 26, č. 4, s. 605-630. ISSN 1211-4669. 2016. URL info
 • LOJDOVÁ, Kateřina a Josef LUKAS. Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: Studentka Alice. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 20, č. 3, s. 113-130. ISSN 1803-7437. 2015. info
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Skryté kurikulum, žité příběhy. Narativy studentů učitelství o škole. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., roč. 25, č. 5, s. 649-670. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-5-649. 2015. URL info
 • LOJDOVÁ, Kateřina. „Cítil jsem se jako bachař.“ Reflexe nové sociální role studenty učitelství na praxi. In Zkušenost-reflexe-učení v pedagogické teorii a praxi. 2014. konference Akademického centra osobnostního rozvoje info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana, Jarmila BRADOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., roč. 24, č. 3, s. 375-393. ISSN 1211-4669. 2014. URL info
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Veřejná pedagogika subkultur. Studia Paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 19, č. 2, s. 39-55. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-2-3. 2014. URL Digitální knihovna FF MU info
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Zvol si mou cestu! Edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 132 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; 425. ISBN 978-80-210-7478-1. 2014. Digitální knihovna FF MU info
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Hodnoty v prostředí punkové subkultury. Studia paedagogica. Brno: MU, roč. 16, č. 2, s. 131-157, 26 s. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2011-2-7. 2011. URL info
 • LOJDOVÁ, Kateřina a Ivo SVOBODA. Ideologie Národního odporu : vybrané aspekty z pohledu jeho přívrženců. In Politický extremismus a terorismus jako ohrožení vnitřní bezpečnosti státu. Brno: Univerzita obrany. s. 79-89, 10 s. ISBN 978-80-7231-769-1. 2010. info
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Socializace do subkultury skinheads. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, roč. 13, 1., s. 141-150. ISSN 1211-6971. 2008. URL info

15. 6. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info