MUDr. Michal Zelený, Ph.D.


telefon: 543 185 845, 543 185 819, 543 185 822
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Ústav soudního lékařstvíLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty ústavu pro VaV

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav soudního lékařstvíLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
telefon 543 185 845, 543 185 819, 543 185 822

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 1003
Interní informace Portál MU IS MU