doc. Dr. phil. Peter Milo

docent – Ústav archeologie a muzeologie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. M/123
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6124
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Dr. phil. Peter Milo
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Archeologie pravěku a středověku
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 1. 2018
Datum ukončení řízení 1. 6. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Geofyzikálny prieskum v archeológii včasného stredoveku
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc. (Západočeská univerzita v Plzni)
doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. PhDr. Jozef Zábojník, CSc. (Slovenská akademie věd)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 10. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D. (Akademie věd ČR)
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (Akademi věd ČR)
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. (Slovenská akademie věd)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 2. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info