doc. Kateřina Lišková, Ph.D.

docentka – Katedra sociologie


kancelář: 3.53
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5015
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Kateřina Lišková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií, Masarykova unvierzita
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 2. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1948-1989
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Text práce bude součástí knihy vydané v zahraničním nakladatelství, smlouva je v současné době v jednání.
Oponenti habilitační práce prof. Steven Saxonberg, Ph.D. (Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita)
Prof. Kristen R. Ghodsee, B.A., Ph.D. (Vysoká škola Bowdoin, Katedra genderu, sexuální orientace a studií žen)
Prof. Dagmar Herzog, Ph.D. (Centrum absolventů, Městská univerzita v New Yorku)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 5. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
Členové doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 10. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info