doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

docent – Katedra podnikového hospodářství


kancelář: 551
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4783
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc.Ing.Petr Pirožek,Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra podnikového hospodářství ESF MU, Lipova 41a, Brno 602 00 (plný PP).
Funkce na pracovišti
 • docent katedry podnikového hospodářství
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Ing. - VUT Brno, Podnikatelská fakulta 1989 – 1994, ekonomika a řízení průmyslu.
 • Ph.D. - VUT Brno, Podnikatelská fakulta 1996 – 2000, ekonomika a management podniku, téma: Možnosti akvizice podniku.
 • Doc. - VUT Brno, Podnikatelská fakulta, 2005, habilitace v oboru odvětvová ekonomika a management, téma: Management ziskových a neziskových organizací.
 • Mezioborové studium: Právnická fakulta MU Brno a VUT Brno, Podnikatelská fakulta 1993 – 1994, ekonomika a právo
Přehled zaměstnání
 • 1994 - 2015 Fakulta managementu VŠE Praha, asistent, odborný asistent, docent
 • 1997 - 2000 Koordinátor managementu zdravotnických služeb, Fakulta managementu VŠE Praha
 • 1999 - 2000 Vedoucí katedry managementu, Fakulty managementu VŠE Praha
 • 1999 - 2006 Proděkan pro vnější vztahy Fakulty managementu VŠE Praha
 • 2012 - 2020 proděkan pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace ESF MU Brno
 • 2007 - dosud docent na katedře podnikového hospodářství ESF MU Brno
Pedagogická činnost
 • Zajištění předmětů na ESF MU: Odborná praxe, Mezinárodní obchod, Management, Podnikání
 • Vedení doktorandů pro obor Management na Fakultě managementu VŠE Praha (2007 - 2015 - 2 úspěšní PhD absolventi) a v oboru Podniková Ekonomika a Management na MU Brno (4 úspěšní PhD absolventi)
 • Člen zkušební komise pro SZZ a SDZ na MU Brno a VŠE Praha (2007 - 2015).
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1.1.1999 – 31.12.2001 – vědecký pracovník na projektu Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu – ID projektu VS96063
 • 1.4.1999 – 31.12.2003 – samostatný vědecký pracovník na výzkumném záměru fakulty s názvem Multidisciplinární podpora managementu – ID CEZ:JI8/98:311600001
 • 1.4. 1999 – 31.12.2003 spoluřešitel projektu IGA MZ ČR s názvem Studie optimalizace struktury neziskové regionální nemocnice pro správní oblast 100 000 obyvatel – č. NO5852-3/2000
 • 1.7.2006 – 31.12.2006 – řešení výzkumného úkolu v rámci projektu MATEO, realizovaného v programu INTERREG IIIC, Podprojekt E CLUE 4 MATEO - projekt byl realizován v České republice v NUTS II Jihozápad a to Regionální rozvojovou agenturou, RERA a.s.
 • 1.1. 2010 – 31.12.2010 projekt IGA VŠE s názvem Vybrané aplikace managementu ve vazbě na výkonnost organizace – č. 3/2010
 • 1.1. 2011 – 31.12.2011 projekt IGA VŠE s názvem Vybrané aplikace managementu ve vazbě na výkonnost organizace II. – č. 8/2011
 • 1.2.2012 – 31.12.2014 – samostatný vědecký pracovník na projektu GAČR s názvem Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniku s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém zpracování ID - GAP403/12/1557
 • 2012 - 2014 participace na řešení projektu „Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech (M00200)“ podpořeného v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika financovaného z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje.
 • 2008 - 2011 člen řešitelského týmu výzkumného centra 1M0524 Centrum výzkumu konkurenceschopnosti české ekonomiky
Akademické stáže
 • Management Kvality – studijní pobyt 1996 University of Nevada, Las Vegas
 • Management – Leadership – studijní pobyt 1997 University of Nevada, Reno
 • School of Business, Otago University, Dunedin, New Zealand - akademický pobyt 2003
Mimouniversitní aktivity
 • 2004 - 2006: Hodnotitel projektu ESF pro MPSV
 • 2004 - 2014: Hodnotitel projektů ESF OP VK - terciální vzdělávání pro MŠMT - zpravodaj a dvou projektů OP VaVPI
 • 2004 - 2015: Hodnotitel projektů OPPI - Rozvoj a Školící střediska pro MPO
 • 2006 - 2007: Spoluřešitel projektu ESF (JPD 3)" Ověření modelu transferu technologií do praxe"
 • 2016 - 2017: Hodnotitel projektů OP PIK - program Technologie
 • 2016 - 2019: Hodnotitel projektů OP VVV pro MŠMT
 • 2011 - 2018: člen oborové komise TAČR program Omega
 • 2022 - dosud: Hodnotitel projektů OP JAK pro MŠMT
 • 2022 - dosud: Hodnotitel projektů OP TAK - program Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
 • 2017 - dosud člen Expertní hodnoticí komise TAČR program ETA
 • 2017 - dosud hodnotitel - ekonomické obory Národního akreditačního úřadu ČR
 • 2017 - dosud člen oborové rady PhD studia na Fakultě podnikatelské VUT Brno

12. 9. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info