doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Pedagogická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení UK - Pedagogická fakulta
Obor habilitace Speciální pedagogika
Habilitační práce (veřejná část) Dimenze pedagogické práce s chronicky nemocnými žáky
Datum zahájení 30. 1. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. (OU - Pedagogická fakulta)
doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
Oponenti doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (OU - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 4. 2008
Datum zasedání VR fakulty 22. 4. 2008
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 6. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info