doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Pedagogická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení UK - Pedagogická fakulta
Obor habilitace Speciální pedagogika
Habilitační práce (veřejná část) Dimenze pedagogické práce s chronicky nemocnými žáky
Datum zahájení 30.1.2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. (OU - Pedagogická fakulta)
doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
Oponenti doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (OU - Pedagogická fakulta)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 1.4.2008 10:00
Datum zasedání VR fakulty 22.4.2008
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.6.2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info