doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení UK - Pedagogická fakulta
Obor řízení Speciální pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 1. 2008
Datum ukončení řízení 1. 6. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Dimenze pedagogické práce s chronicky nemocnými žáky
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (OU - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 4. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. (OU - Pedagogická fakulta)
prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 4. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info