doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.

zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav klasických studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.211
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3610
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Klasická filologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 7. 2018
Datum ukončení řízení 1. 5. 2019
Habilitační práce (veřejná část) The Case of the Other Hussites: Revisiting a Historiographical Construct of the Czech Reformation
Oponenti habilitační práce Dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz (Univerzita Varšava)
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr. (Filozofická fakulta MU)
Prof. Elizabeth Solopova (Univerzita Oxford)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 12. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (Akademie věd ČR)
prof. dr hab. Pawel Kras (Katolická univerzita Lublin)
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (Filozofická fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 2. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info