doc. Mgr. Jaroslav Hnilica, Ph.D.

docent – Depozice tenkých vrstev a nanostruktur


kancelář: pav. 06/01009
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8961
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jaroslav Hnilica, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 6. 2023
Datum ukončení řízení 1. 1. 2024
Habilitační práce (veřejná část) Diagnostics of High Power Impulse Magnetron Sputtering Discharge
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The section "Attached commented publications" in the habilitation thesis should be excluded from the publication because this section contains articles not published in the open-access regime, i.e., they are under the protection of the legitimate interests of third parties.
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D. (Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)
doc. Ing. Tomáš Kozák, Ph.D. (Katedra fyziky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni)
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (Katedra fyziky povrchů a plazmatu, MFF UK)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 11. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. Ing. Petr Zeman, Ph.D. (Katedra fyziky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni)
doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. (Katedra makromolekulární fyziky MFF UK)
Assoc. Prof. Daniel Lundin, Ph.D. (Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping University, Švédsko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 11. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info