doc. Mgr. Jaroslav Hnilica, Ph.D.

docent – Depozice tenkých vrstev a nanostruktur


kancelář: pav. 06/01009
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8961
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jaroslav Hnilica, Ph.D. , narozen 1983 v Uherském Hradišti, ženatý
Pracoviště
 • Přírodovědecká fakulta MU
  Ústav fyzikální elektroniky
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2023 - habilitace a jmenování docentem
 • 2009-2013: Ph.D. ve fyzice plazmatu, PřF MU Brno, dizertační práce Časově rozlišená diagnostika mikrovlnného pulsního plazmatu
 • 2007-2009: Mgr. ve fyzice plazmatu, PřF MU Brno, diplomová práce Studium pulsně buzeného mikrovlnného plazmatu
 • 2004-2007: Bc. ve fyzice, PřF MU Brno, bakalářská práce Určení měrného náboje elektronu e/m pomocí školního demonstračního zařízení
Přehled zaměstnání
 • 2024- : docent
 • 2020-2023 : odborný asistent
 • 2013-2020 : výzkumný a vývojový pracovník
 • 2010-2012 : odborný pracovník, PřF MU, Brno
 • 2010-2012 : referent, PřF MU, Brno
Pedagogická činnost
 • F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta
 • F4210 Fyzikální praktikum 3
 • FB051 Seminář diagnostiky a modelování plazmatu
 • FB501 Plasma Diagnostics and Simulations
 • F7100 Diagnostické metody 1
 • F9180 Diagnostické metody 2
 • vedení úspěšně obhájené bakalářské práce: 4 bakalářské práce
 • konzultant úspěšně obhájené bakalářské práce: 4 bakalářské práce
 • vedení úspěšně obhájené diplomové práce: 2 diplomová práce
 • konzultant úspěšně obhájené diplomové práce: 1 diplomové práce
 • vedení úspěšně obhájené dizertační práce: 1 dizertační práce
 • konzultant úspěšně obhájené dizertační práce: 2 dizertační práce
 • Vedení diplomových prací v oboru: Fyzika plazmatu
 • Školitel doktorského studia: Fyzika plazmatu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavními oblastmi výzkumu jsou fyzika plazmatu, diagnostika plazmatu, nestability a oscilace v magnetronu, magnetronové naprašování, opticko-emisní spektroskopie.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2010 - 2019 : 34 týdnu studijních, pracovních a akademických pobytů v zahraničí (Belgie, Francie, Německo, Španělsko)
 • 2015 - 2024 : 14 týdnů pracovních pobytů v soukromém sektoru v ČR
 • 2024 : 1 týden pracovního pobytu v soukromém sektoru v zahraničí
 • 10. 6. 2018 – 30. 6. 2018: University of Mons-Hainaut, Mons, Ostatní, BEL
  • Pracovní pobyt na Universite De Mons
 • 15. 10. 2017 – 12. 11. 2017: University of Mons-Hainaut, Mons, Ostatní, BEL
  • Pracovní pobyt na Universite De Mons
 • 6. 3. 2016 – 19. 3. 2016: University of Paris-Sud 11, Paris, Ostatní, FRA
  • Pracovni pobyt na University Paris-Sud.
 • 29. 6. 2015 – 13. 7. 2015: Leibniz Institute for Plasma Science and Technology, Greifswald, Ostatní, DEU
  • Pracovni pobyt na INP Greifswald.
 • 30. 11. 2014 – 6. 12. 2014: University of Paris-Sud 11, Paris, FRA
  • Zahraniční učitelský pobyt (Erasmus+) na University Paris-Sud
 • 28. 6. 2014 – 12. 7. 2014: Leibniz Institute for Plasma Science and Technology, Greifswald, Ostatní, DEU
  • Pracovni pobyt na INP Greifswald.
 • 3. 11. 2013 – 23. 11. 2013: Leibniz Institute for Plasma Science and Technology, Greifswald, Ostatní, DEU
  • Pracovni pobyt na INP Greifswald.
  • 7AMB12DE005
 • 18. 11. 2012 – 30. 11. 2012: Leibniz Institute for Plasma Science and Technology, Greifswald, Ostatní, DEU
  • Pracovni pobyt na INP Greifswald.
  • 7AMB12DE005
 • 15. 1. 2012 – 21. 1. 2012: Leibniz Institute for Plasma Science and Technology, Greifswald, Ostatní, DEU
  • Pracovni pobyt na INP Greifswald.
 • 28. 2. 2011 – 27. 5. 2011: University of Cordoba, Cordoba, Erasmus Mundus, ESP
  • Studijní pobyt.
 • 28. 11. 2010 – 11. 12. 2010: Leibniz Institute for Plasma Science and Technology, Greifswald, Ostatní, DEU
  • Pracovni pobyt na INP Greifswald.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu (školitel)
Vybrané publikace
 • BRITUN, Nikolay a Jaroslav HNILICA. Optical spectroscopy for sputtering process characterization. Journal of Applied Physics. Melville (New York): AIP Publishing, 2020, roč. 127, č. 21, s. 1-21. ISSN 0021-8979. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1063/5.0006586. URL info
 • HNILICA, Jaroslav, Peter KLEIN, Petr VAŠINA, Rony SNYDERS a Nikolay BRITUN. Revisiting particle dynamics in HiPIMS discharges. I. General effects. Journal of applied physics. American Institute of Physics, 2020, roč. 128, č. 4, s. 1-14. ISSN 0021-8979. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1063/5.0009378. URL info
 • HNILICA, Jaroslav, Peter KLEIN, Petr VAŠINA, Rony SNYDERS a Nikolay BRITUN. Revisiting particle dynamics in HiPIMS discharges. II. Plasma pulse effects. Journal of Applied Physics. New York: American Institute of Physics, 2020, roč. 128, č. 4, s. 1-12. ISSN 0021-8979. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1063/5.0009380. URL info
 • ČADA, Martin, Zdeněk HUBIČKA, Jaroslav HNILICA, Peter KLEIN a Petr VAŠINA. Zařízení pro zvýšení depoziční rychlosti HiPIMSu použitím balíčků pulzů. 2020. info
 • KLEIN, Peter, Jaroslav HNILICA, Miroslav ZEMÁNEK, James W BRADLEY a Petr VAŠINA. The statistics of spoke configurations in HiPIMS discharges. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2019, roč. 52, č. 12, s. 1-10. ISSN 0022-3727. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/aafab3. Full Text info
 • FEKETE, Matej, Katarína BERNÁTOVÁ, Peter KLEIN, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Evolution of discharge parameters and sputtered species ionization in reactive HiPIMS with oxygen, nitrogen and acetylene. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019, roč. 28, č. 2, s. 1-11. ISSN 0963-0252. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1361-6595/ab0363. Full Text info
 • HNILICA, Jaroslav, Peter KLEIN, Katarína BERNÁTOVÁ, Marta ŠLAPANSKÁ a Petr VAŠINA. Souhrnná výzkumná zpráva pro depozici napařováním. Brno: MU, 2019, 17 s. info
 • HNILICA, Jaroslav, Peter KLEIN, Katarína BERNÁTOVÁ, Marta ŠLAPANSKÁ a Petr VAŠINA. Technologie pro depozici materiálu napařováním. 2019. info
 • HNILICA, Jaroslav, Peter KLEIN, Marta ŠLAPANSKÁ, Matej FEKETE a Petr VAŠINA. Effect of magnetic field on spoke behaviour in HiPIMS plasma. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2018, roč. 51, č. 9, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 0022-3727. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/aaa7d3. URL info
 • HNILICA, Jaroslav, Peter KLEIN, Katarína BERNÁTOVÁ, Petr VAŠINA a Marta ŠLAPANSKÁ. Technologie pro depozici materiálu magnetronovým naprašováním. 2018. info
 • HNILICA, Jaroslav, Peter KLEIN, Katarína BERNÁTOVÁ, Marta ŠLAPANSKÁ a Petr VAŠINA. Souhrnná výzkumná zpráva pro depozici magnetronem. Brno: MU, 2018, 16 s. info
 • KLEIN, Peter, Francis LOCKWOOD ESTRIN, Jaroslav HNILICA, Petr VAŠINA a James BRADLEY. Simultaneous electrical and optical study of spoke rotation, merging and splitting in HiPIMS plasma. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol: IOP Publishing, 2017, roč. 50, č. 1, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 0022-3727. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/50/1/015209. info
 • FALTÝNEK, Jan, Jaroslav HNILICA a Vít KUDRLE. Electron density in amplitude modulated microwave atmospheric plasma jet as determined from microwave interferometry and emission spectroscopy. Plasma Sources Science and Technology. Bristol, England: IOP PUBLISHING LTD, 2017, roč. 26, č. 1, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 0963-0252. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/0963-0252/26/1/015010. URL info
 • SOUČEK, Pavel, Josef DANIEL, Jaroslav HNILICA, Katarína BERNÁTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Petr VAŠINA. Superhard nanocomposite nc-TiC/a-C:H coatings: The effect of HiPIMS on coating microstructure and mechanical properties. Surface & coatings technology. Lausanne: Elsevier Science, 2017, roč. 311, February, s. 257-267. ISSN 0257-8972. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2017.01.021. URL info
 • VORÁČ, Jan, Petr SYNEK, Lucia POTOČŇÁKOVÁ, Jaroslav HNILICA a Vít KUDRLE. Batch processing of overlapping molecular spectra as a tool for spatio-temporal diagnostics of power modulated microwave plasma jet. Plasma Sources Science and Technology. IOP Pub., 2017, roč. 26, č. 2, s. 025010-25021. ISSN 0963-0252. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1361-6595/aa51f0. URL info
 • KLEIN, Peter, Jaroslav HNILICA, Zdeněk HUBIČKA, Martin ČADA, Marta ŠLAPANSKÁ, Miroslav ZEMÁNEK a Petr VAŠINA. Cathode voltage and discharge current oscillations in HiPIMS. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: IOP Publishing LTD, 2017, roč. 26, č. 5, s. nestránkováno, 12 s. ISSN 0963-0252. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1361-6595/aa62ee. URL info
 • SCHÄFER, Jan, Jaroslav HNILICA, Jiří ŠPERKA, Antje QUADE, Vít KUDRLE, Rüdiger FOEST, Jiří VODÁK a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane for nanostructured SiO2-like films deposited by PECVD at atmospheric pressure. Surface and Coatings Technology. 2016, roč. 295, 15 June 2016, s. 112-118. ISSN 0257-8972. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2015.09.047. info
 • HNILICA, Jaroslav, Lucia POTOČŇÁKOVÁ a Vít KUDRLE. Time resolved optical emission spectroscopy in power modulated atmospheric pressure plasma jet. Open chemistry. Warsaw: De Gruyter Poland SP Zoo, 2015, roč. 13, č. 1, s. 577-585. ISSN 2391-5420. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/chem-2015-0070. Full Text info
 • POTOČŇÁKOVÁ, Lucia, Jaroslav HNILICA a Vít KUDRLE. Spatially resolved spectroscopy of an atmospheric pressure microwave plasma jet used for surface treatment. Open chemistry. Warsaw: De Gruyter Open Ltd., 2015, roč. 13, č. 1, s. 541-548. ISSN 2391-5420. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/chem-2015-0066. Full Text info
 • VAŠINA, Petr, Matej FEKETE, Jaroslav HNILICA, Peter KLEIN, Lenka DOSOUDILOVÁ, Pavel DVOŘÁK a Zdeněk NAVRÁTIL. Determination of titanium atom and ion densities in sputter deposition plasmas by optical emission spectroscopy. Plasma Sources Science and Technology. 2015, roč. 24, č. 6, s. "nestránkováno", 13 s. ISSN 0963-0252. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/0963-0252/24/6/065022. URL info
 • HNILICA, Jaroslav, Lucia POTOČŇÁKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Vít KUDRLE. Rapid surface treatment of polyamide 12 by microwave plasma jet. Applied Surface Science. Elsevier Science, 2014, roč. 288, JANUARY, s. 251-257. ISSN 0169-4332. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.10.016. info
 • HNILICA, Jaroslav a Vít KUDRLE. Time-resolved study of amplitude modulation effects in surface-wave atmospheric pressure argon plasma jet. J. Phys. D: Appl. Phys. 2014, roč. 47, č. 8, s. "nestránkováno", 11 s. ISSN 0022-3727. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/47/8/085204. URL info
 • HNILICA, Jaroslav, Lucia POTOČŇÁKOVÁ a Vít KUDRLE. Modulation-Induced Filament Tearing in Microwave Atmospheric Plasma Jet. IEEE Transactions on Plasma Science. 2014, roč. 42, č. 10, s. 2472-2473. ISSN 0093-3813. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/TPS.2014.2327293. info
 • PAVLIŇÁK, David, Jaroslav HNILICA, Antje QUADE, Jan SCHÄFER, Milan ALBERTI a Vít KUDRLE. Functionalisation and pore size control of electrospun PA6 nanofibres using a microwave jet plasma. Polymer Degradation and Stability. Elsevier Science, 2014, roč. 108, OCTOBER, s. 48-55. ISSN 0141-3910. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2014.05.027. info
 • KUDRLE, Vít, Petr SAUL, Jaroslav HNILICA a Lucia POTOČŇÁKOVÁ. Zařízení pro plazmové opracování různých typů povrchů. 2014. info
 • VORÁČ, Jan, Pavel DVOŘÁK, Jaroslav HNILICA a Vít KUDRLE. Spatially resolved measurement of hydroxyl (OH) radical concentration in a microwave plasma jet by planar laser-induced fluorescence. Open chemistry. De Gruyter Open, 2014, roč. 13, č. 1, s. 193-197. ISSN 2391-5420. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/chem-2015-0021. URL info
 • VORÁČ, Jan, Pavel DVOŘÁK, Jaroslav HNILICA a Vít KUDRLE. DIAGNOSTICS OF A MW ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA JET USING SPATIALLY RESOLVED LASER-INDUCED FLUORESCENCE OF OH RADICALS. In 14th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry. 2014. info
 • HNILICA, Jaroslav, Jan SCHÄFER, Rüdiger FOEST, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Vít KUDRLE. PECVD of nanostructured SiO2 in a modulated microwave plasma jet at atmospheric pressure. J. Phys. D: Appl. Phys. 2013, roč. 46, č. 33, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 0022-3727. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/46/33/335202. URL info
 • HNILICA, Jaroslav, Vít KUDRLE a Ondřej JAŠEK. Electrode-less plasma jet synthesis of core-shell iron/iron oxide nanoparticles. Online. In NANOCON 2013, 5th INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: TANGER Ltd., 2013, s. 280-285. ISBN 978-80-87294-47-5. URL info
 • HNILICA, Jaroslav, Vít KUDRLE, Petr VAŠINA, Jan SCHÄFER a Vladimír AUBRECHT. Characterization of a periodic instability in filamentary surface wave discharge at atmospheric pressure in argon. Journal of Physics D: Applied physics. 2012, roč. 45, č. 5, s. "nestránkováno", 9 s. ISSN 0022-3727. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/45/5/055201. info
 • DOSOUDILOVÁ, Lenka, Zdeněk NAVRÁTIL, Todor BOGDANOV, Evgenia BENOVA, Jaroslav HNILICA, Vít KUDRLE a Antonín BRABLEC. Comparison of methods of self-absorption and effective branching fractions for metastable densities determination in surface-wave neon plasma. In Proceedings of IPS, 2012. 2012. info
 • HNILICA, Jaroslav, Vít KUDRLE a Lucia POTOČŇÁKOVÁ. Surface Treatment by Atmospheric-Pressure Surfatron Jet. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE. 2012, roč. 40, č. 11, s. 2925-2930. ISSN 0093-3813. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/TPS.2012.2208767. info
 • HNILICA, Jaroslav, Lucia POTOČŇÁKOVÁ, Vít KUDRLE a Dana SKÁCELOVÁ. Surface Nanotreatment of Silicon and Polyamide by Means of Atmospheric Microwave Plasma Jet. Online. In NANOCON 2012, 4th INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: TANGER Ltd., 2012, s. 310-315. ISBN 978-80-87294-35-2. URL info
 • NAVRÁTIL, Zdeněk, Lenka DOSOUDILOVÁ, Todor BOGDANOV, Evgenia BENOVA, Jaroslav HNILICA a Vít KUDRLE. Determination of metastable densities in surface-wave neon plasma by self-absorption method. In Proceedings of ICPIG XXX. 2011. URL info
 • SCHÄFER, Jan, Petr VAŠINA, Jaroslav HNILICA, Ruediger FOEST, Vít KUDRLE a Klaus-Dieter WELTMANN. Visualization of revolving modes in RF and MW nonthermal atmospheric pressure plasma jet. IEEE Transactions on Plasma Science. 2011, roč. 39, č. 11, s. 2350-2351. ISSN 0093-3813. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/TPS.2011.2151883. info
 • HNILICA, Jaroslav a Vít KUDRLE. Diagnostics of microwave discharge for surface modification. In Potential and Applications of Thin Ceramic and Metal Coatings. Plzeň: University of West Bohemia, 2010, s. 47. ISBN 978-80-7043-894-7. info
 • HNILICA, Jaroslav, Vít KUDRLE a Petr VAŠINA. Time resolved spectroscopy of high power pulsed microwave discharge in nitrogen. In Prof. O. Scholten. Proceedings of 20th Escampig. Belgrade: European Physical Society, 2010, s. x-y, 2 s. ISBN 2-914771-63-0. info
 • HNILICA, Jaroslav, Vít KUDRLE a Petr VAŠINA. Time resolved investigations of high power pulsed microwave discharge in nitrogen and neon. In Píchal J.; Píchal M. Proceedings of 24th Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Organizační výbor symposia, 2010, s. x-y, 2 s. ISBN 978-80-01-04548-0. info

6. 2. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info