Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Mgr. Jozef Hritz, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzikální chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 15. 6. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Dynamical features of biomolecular complexes
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Prof. Dr. Martin Zacharias (Technická univerzita Mnichov, Německo)
Prof. Dr. Francisco Javier Luque Garriga (University of Barcelona, Španělsko)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 10. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. (Středoevropský technologický institut MU)
Členové prof. RNDr. Ivana Kutá-Smatanová, Ph.D. (JČU v Českých Budějovicích)
doc. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D. (PřF UP v Olomouci)
Prof. Dr. Bojan Zagrovic, BA (Max Perutz Labs; Vídeňská univerzita, Rakousko)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info