doc. RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.

docent – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C04/224
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3847
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Mgr. Jozef Hritz, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzikální chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 6. 2021
Datum ukončení řízení 1. 1. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Dynamical features of biomolecular complexes
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Prof. Dr. Martin Zacharias (Technická univerzita Mnichov, Německo)
Prof. Dr. Francisco Javier Luque Garriga (University of Barcelona, Španělsko)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 10. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. (Středoevropský technologický institut MU)
Členové prof. RNDr. Ivana Kutá-Smatanová, Ph.D. (JČU v Českých Budějovicích)
doc. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D. (PřF UP v Olomouci)
Prof. Dr. Bojan Zagrovic, BA (Max Perutz Labs; Vídeňská univerzita, Rakousko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info