doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Katedra ekonomie, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci
Obor řízení Hospodářská politika
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 14. 5. 2020
Datum ukončení řízení 10. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 11. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Členové prof. Emma Galli, Ph.D. (Sapienza - Universit? di Roma, Department of Social and Economic Sciences)
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. (ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu)
doc. Ing. Martin Lábaj, Ph.D. (Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodářská fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 5. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info