PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PaedDr. Milan Kubiatko, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 14. 6. 2013
Datum ukončení řízení 9. 10. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Postoje žiakov druhého stupňa základných škol k prírodovedným predmetom
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (UHK - Přírodovědecká fakulta)
prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. (UTB - Fakulta humanitních studií)
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc. (UP - Přírodovědecká fakulta)
doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD. (TU v Trnave - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. (TUL - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)
prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. (UJEP - Pedagogická fakulta)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info