Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Michal Šimáně, Ph.D., nar. 19. 12. 1982 v Ústí nad Labem
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Filozofická Fakulta
  Ústav pedagogických věd
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • externí spolupracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010-2017 - PhD., FF MU, obor: Pedagogika
  disertační práce: České menšinové školství v Československé republice. Ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem
 • 2007-2010 - Mgr., FF MU, obor: Pedagogika
  diplomová práce: Výzkum využití ICT učiteli na odborné střední škole v ČR
 • 2007-2010 - Mgr., FF MU, obor: Učitelství historie pro SŠ
  diplomová práce: České obecné menšinové školy v okrese Ústí nad Labem v období Československé republiky (1918-1938)
 • 2003-2007 - Bc., FF MU, obor: Historie-Pedagogika
  bakalářská práce: České obecné menšinové školství v Ústí nad Labem v letech 1867-1930 se zvláštním zřetelem na komunikaci mezi jednotlivými školskými subjekty
 • 1998-2002 - Gymnázium Jateční 22, Ústí nad Labem
 • 1991-1998 - ZŠ Elišky Krásnohorské 4, Ústí nad Labem
 • 1989-1991 - ZŠ Vojnovičova 5, Ústí nad Labem
Přehled zaměstnání
 • 2017- Odborný asistent ICV Mendelova univerzita
 • 2014-2016 Odborný pracovník
 • 2013-2015 Koordinátor odborných aktivit v rámci projektu FIFA (FF MU)
Pedagogická činnost
 • Úvod do studia dějin pedagogiky
 • Dějiny pedagogiky a vzdělávání
 • Dějiny institucionálního zázemí sociální pedagogiky
 • Dějiny českého školství a pedagogiky
 • Česko-německé vztahy v oblasti školství a vzdělávání
 • Školní pedagogika (PřF MU)
 • Didaktika technických předmětů (ICV VUT)
 • Výchovné poradenství (ICV Mendelu)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 01/2015-12/2015 - řešitel projektu FRMU: Zavedení nového předmětu s názvem Česko-německé vztahy v oblasti školství a vzdělávání (MUNI/FR/1642/2014)
 • 01/2014-12/2016 - spoluřešitel projektu GAČR: Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (GA14-05926S)
 • 01/2013-12/2013 - řešitel Děkanského grantu děkana FF MU: K problematice české obecné menšinové školy v letech 1918-1938 na příkladu soudního okresu Ústí nad Labem (MUNI/21/SIM/2013)
 • 01/2011-12/2011 - řešitel Děkanského grantu děkana FF MU: České obecné menšinové školství v okrese Ústí nad Labem v letech 1867 - 1938 (MUNI/21/SIM/2011)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 30. 3. 2016 – 2. 4. 2016: University of Valencia, Valencia, ESP
  • Prezentace příspěvku v rámci konference European Social Science History Conference in Valencia 2016
  • GA14-05926S
 • 17. 9. 2015 – 18. 9. 2015: University of Lodz, Lodz, POL
  • Prezentace výsledků výzkumu na konferenci Oral history in Central-Eastern Europe: Current research areas, challenges and specificity.
  • GA14-05926S
 • 7. 9. 2015 – 11. 9. 2015: Corvinus University of Budapest, Budapest, HUN
  • Prezentace výsledků výzkumu na konferenci European Conference on Educational Research: Education and Transition.
  • GA14-05926S
 • 1. 9. 2014 – 5. 9. 2014: University of Porto, Porto, PRT
  • Prezentace výsledků výzkumu na konferenci European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe.
  • GA14-05926S
 • 8. 7. 2014 – 12. 7. 2014: University of Barcelona, Barcelona, ESP
  • Prezentace výsledků výzkumu na konferenci "The many voices of oral history": Power and democracy. XVIII. International Congress of Oral History.
  • GA14-05926S
 • 23. 4. 2014 – 25. 4. 2014: University of Vienna, Vienna, AUT
  • Prezentace příspěvku v rámci konference European Social Science History Conference in Vienna. 2014.
  • GA14-05926S
 • 8. 9. 2013 – 12. 9. 2013: Bahcesehir University, Istanbul, TUR
  • Prezentace příspěvku v rámci konference European Conference on Educational Research ECER 2013 "Creativity and Innovation in Educational Research".
 • 11. 11. 2012 – 25. 11. 2012: Sudeten German Institute, München, Ostatní, DEU
  • Zahraniční studijní pobyt v Sudetendeutsches Institut München zaměřený na studium pramenů a literatury k česko-německým vztahům v oblasti školství na území ČSR v letech 1918-1938.
 • 1. 3. 2012 – 31. 5. 2012: University of Vienna, Vienna, AKTION, AUT
  • Tříměsíční výzkumný pobyt v rámci stipendijního programu AKTION.
 • 11. 9. 2011 – 16. 9. 2011: Freie University of Berlin, Berlin, DEU
  • Prezentace příspěvku v rámci konference European Conference on Educational Research ECER 2011 “Urban Education”.

2. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info