Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D.


kancelář: bud. A/5009
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3374
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Pytlík, narozen v Hradci Králové, 1983
Pracoviště
 • Katedra německého jazyka a literatury, PdF MU (Poříčí 9, 603 00 Brno)
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003-2006 bakalářské studium - obory německý jazyk, literatura a etnologie na FF Masarykovy univerzity 2006-2009 bakalářské studium - obor francouzský jazyk a literatura na FF Masarykovy univerzity 2009-2011 - magisterské studium - obor německý jazyk a literatura na FF Masarykovy univerzity 2011-2017 - doktorandské studium oboru německá literatura, katedra germanistiky Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • 2018- dodnes - odborný asistent na PedF Masarykovy univerzity 2002- dodnes - Překladatel německého jazyka - literární díla, libreta, vědecké články, dále komerční překlady 2003- dodnes Lektor českého jazyka pro cizince 2012- dodnes Lektor českého jazyka pro cizince na FH Burgenland (Rakousko) 2002- dodnes sborový zpěvák: Český filharmonický sbor Brno, sbor Janáčkovy opery v Brně
Pedagogická činnost
 • Výuka předmětů týkajících se německé literatury se specializací na 20. století Výuka češtiny pro cizince
Vědeckovýzkumná činnost
 • Práce: doktorská práce Guido List in Brünn, obhájeno 2/2018 Řešitel projektů: Metodický portál pro posílení kulturních kompetencí - projekt FRMU Dorf Chmelík und Umgebung - projekt na oživení historické paměti obce Chmelík u Svitav - Českoněmecký fond budoucnosti Expozice moderní vokální hudby 2016-2019 - každoroční cyklus moderní vokální hudby v Brně - Statutární Město Brno Další pozice v projektech: finanční manažer v projektech EUF 2011-13 Brána jazyků otevřena - MŠMT, MV a fondy EUF
Akademické stáže
 • Technische Universität Dresden - DAAD Stipendium 2011-2012
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen výboru organizace Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (od 2019) Předseda kontrolní komise Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (od 2015 do 2017)
Vybrané publikace
 • PYTLÍK, Petr. Der Jude als Auffresser aller Kulturvölker. Zum Antisemitismus bei Guido List – eine diskursive Analyse. 2019. URL info
 • PYTLÍK, Petr, Jana VELIČKOVÁ a Vojtěch ŠTILEC. LiLa – methodisches Portal für Didaktisierung von authentischen Texten im DaF-Unterricht. In Research on language and languages: disciplines and interdisciplinarity. 2019. URL info
 • PYTLÍK, Petr. Carnuntum: Der Teutoburger Wald Oesterreichs? In Eickenrodt, Sabine. Germanistische Studien in der Slowakei. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2013. s. 103-114, 12 s. ISBN 978-3-631-63321-2. info
 • PYTLÍK, Petr. Weise Frauen in der Ostmark: Frauenfiguren im Werk Guido Lists. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity (Schriftenreihe der Philosophischen Fakultät der Brünner Universität), 26 / 2012 / 1-2, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 27/2013, 1-2, s. 137-154. ISSN 1803-7380. info
 • PYTLÍK, Petr. Die Erfindung der Tradition zur Stärkung der kollektiven Identität am Beispiel des Dramas König Vannius von Guido List. In Voda Eschgfäller, Sabine; Horňáček, Milan. Regionalforschung zur Literatur der Moderne. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 219-234, 16 s. ISBN 978-80-244-3106-2. info
 • PYTLÍK, Petr. Hans Fallada in tschechischen Kritiken - Rezeption 1918-1945. Hans Fallada Jahrbuch, Friedland: Steffen Verlag, 2012, roč. 6, č. 1, s. 124-134. ISSN 0949-9202. info

25. 2. 2019