prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

ředitel ústavu – Ústav experimentální biologie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. D36/112
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3291
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyziologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 3. 2014
Datum ukončení řízení 1. 12. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Dishevelled - functional and molecular analysis
Oponenti habilitační práce RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR)
RNDr. Miroslav Machala, CSc. (VUVeL Brno)
doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 6. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové RNDr. Miroslav Machala, CSc. (VUVeL Brno)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (Rektorát)
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (FN Olomouc)
prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (BC AV ČR České Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 10. 2014
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyziologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 4. 12. 2017
Datum ukončení řízení 23. 5. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 5. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (BC AV ČR České Budějovice)
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF UK Praha)
Prof. Dr. Madelon Maria Maurice (UCM Utrecht)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 5. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 27. 11. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info