doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph. D., narozen 8. prosince 1958 v Olomouci, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Katedra sociální politiky a sociální práce
  Fakulta sociálních studií
  Masarykova univerzita
  Joštova 10, Brno 602 00, Česká republika
Funkce na pracovišti
 • vedoucí katedry
 • odborný pracovník Institutu pro výzkum veřejné politiky a sociální práce
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: docent v oboru Sociální politika a sociální práce
 • 1999: Ph.D. v oboru Veřejná a sociální politika
 • 1994: střednědobý postgraduální kurz v IMK Diemen (Nizozemí), konzultant pro řízení malých a středních neziskových organizací
 • 1984: PhDr. v oboru sociologie
 • 1983: Mgr. v oboru sociologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • 1991 - 1992: analytik trhu práce na Úřadu práce České republiky (okresní UP Vyškov)
 • 1992 - 1994: odborný pracovník, Ústav pro výzkum zdraví dítěte, Brno; (projekt ELSPAC: European longitudinal study of pregnancy and childhood)
 • 1994 - 1996: vedoucí oddělení trhu práce na Úřadu práce České republiky
 • 1996 - 2002: katedra veřejné ekonomie, Ekonomicko správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • 2002 - 2016: katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Pedagogická činnost
 • 2012 - 2016
 • Tvorba a implementace veřejných programů; Evaluační výzkum; Základy veřejné politiky; Teorie organizace a řízení; Strategické plánování pro veřejné účely; Evaluace2 (pro PhD studium)
 • 2006 - 2011
 • Kvalitativní výzkum; Evaluační výzkum; Tvorba a implementace sociálních programů; Sociální politika v organizacích
 • 1996 - 2005
 • Analýza sociálních problémů; Sociologie; Komunikace v organizacích; Politika zaměstnanosti a trhu práce
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1992 - 2002 European longitudinal study of pregnancy and Childhood. člen mezinárodního týmu, koordinace Joan Golding
 • 1995 - 1996 Těhotenství a mateřství adolescentních žen (E-2493-1)vedoucí projektu
 • 1997 - 1998 Vliv životního stylu rodin na výsledek těhotenství (E-2696-3) vedoucí projektu
 • 1998 - 2003 Výzkumný záměr MŠMT číslo 145600001, Faktory efektivnosti rozvoje regionů. Člen řešitelského týmu.
 • 2000 - 2001 Vliv organizace zdravotnicko-sociálních služeb pro děti na kvalitu odborné péče (E-6206-3)vedoucí projektu
 • 2006 - 2011 Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb. (NPVII23001), vedoucí projektu
 • 2006 - 2011 Reconciling Work and Wellfare in Europe (RECWOWE),FP6 člen českého subtýmu
 • 2010 - 2011 Optimalizace práce poradců pro zprostředkování zaměstnání na úřadu práce v ČR (projekt výzkumu pro potřeby státu č. ZVZ 206/10) hlavní řešitel
 • 2011 - 2013 Grantový projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“ CZ.1.04/3.1.03/78.00038,(OPLZZ a SR ČR) vedoucí projektového týmu
Akademické stáže
 • 1998 - Sociální otázky v zemích EU: dvoutýdenní studijní pobyt na University of Plymouth (VB) 8.- 24. 9. 1998
 • 2004 - Institutional conditions for implementation of active employment policy - comparative research: týdenní výzkumná stáž na University of Plymouth (VB) 7. - 15. 12. 2004
 • 2013 - Monitoring trhu práce na švédském UP. Týdenní pracovní stáž v rámci projektu OPLZZ Barometr trhu práce 2012 - 2013
Univerzitní aktivity
 • 2000 - 2002 člen Akademického senátu MU
 • 2004 - 2005 zástupce MU v Radě vysokých škol ČR
 • 2012 - 2016 člen Vědecké rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
 • 2015 - 2016 člen Vědecké rady Fakulty společenských věd Univerzity Karlovy
 • 2016 - člen Vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
Vybrané publikace
 • WINKLER, Jiří, Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Josef HORŇÁČEK a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Analýza faktorů dlouhodobé nezaměstnanosti působících na území Jihomoravského kraje v období ekonomického růstu. 1. vydání. Brno: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje. 132 s. 2018. info
 • WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ, Imrich VAŠEČKA a Iveta ZELENKOVÁ. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu. 2016. info
 • WINKLER, Jiří. Organizace implementačního procesu : institucionální hledisko analýzy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 270 s. ISBN 978-80-210-7822-2. 2015. info
 • KLIMPLOVÁ, Lenka, Jiří WINKLER, Josef HORŇÁČEK, Jiří VYHLÍDAL, Iveta ZELENKOVÁ, Josef PITNER a Magda FRIŠAUFOVÁ. Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 2014. URL info
 • HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Josef PITNER, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER a Iveta ZELENKOVÁ. Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 128 s. ISBN 978-80-210-7501-6. 2014. info
 • WINKLER, Jiří, Iveta ZELENKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza systému řízení sociálních služeb zabezpečovaných Statutárním městem Brnem. Brno: Masarykova univerzita. 111 s. Studie a analýzy pro III. komunitní plán. 2013. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Bent GREVE, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Jiří WINKLER. Public/Private Mix And Social Innovation In Service Provision, Fiscal Policy And Employment. Database On Financing, Employment And Governance In Social Services (Deliverable 7.2). European Commission, NEUJOBS Working Document. 37 s. 2012. info
 • GRAZIANO, Paolo a Jiří WINKLER. Governance and implementation of activation policies: Czech Republic and Italy compared. International Journal of Sociology and Social Policy. Emerald, roč. 32, 5-6, s. 340-353, 13 s. ISSN 0144-333X. doi:10.1108/01443331211236943. 2012. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Jiří WINKLER. Governance of activation policies in the Czech Republic: uncoordinated transformation. In The Governance of Active Welfare States in Europe. van Berkel, R., de Graaf W., Sirovátka, T. (eds). první. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan. s. 173-194. Work and welfare in Europe. ISBN 978-0-230-25200-4. 2011. info
 • VYHLÍDAL, Jiří a Jiří WINKLER. Identifikace organizačních modelů aktivace na úřadech práce v ČR. In J. Winkler, M. Žižlavský. Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita. s. 150-164. 2011. info
 • WINKLER, Jiří a Iveta ZELENKOVÁ. Služby zaměstnanosti a formy spolupráce s občanským sektorem na regionálním trhu práce. In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita. s. 123 - 140, 17 s. Mopo. ISBN 978-80-210-5352-6. 2010. info
 • WINKLER, Jiří a Tomáš SIROVÁTKA. Význam nových sociálních rizik v současné společenské vědě. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, ročník 7, č. 2, s. 7 - 22, 15 s. ISSN 1214-813X. 2010. info
 • WINKLER, Jiří. Institucionální a organizační limity individualizace české politiky zaměstnanosti v podmínkách duálního trhu práce. In Nejistoty na trhu práce. první. Brno: František Šalé - Albert. s. 118-147, 29 s. ISBN 978-80-7326-172-6. 2009. info
 • WINKLER, Jiří a Ondřej HORA. Koncepce "nových sociálních rizik" v evropské sociální politice. In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister Principal, Masarykova univerzita. s. 15 - 35, 20 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. 2008. info
 • WINKLER, Jijří. Institucionální limity modernizace veřejných služeb zaměstnanosti v České republice. In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita. s. 133 - 146, 13 s. sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. 2008. info
 • WINKLER, Jiří. Nová sociální rizika na českém trhu práce jako problém nebo politická agenda? In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita. s. 5 - 14, 9 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. 2008. info
 • WINKLER, Jiří. Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 254 s. FSS MU. ISBN 978-80-210-4486-9. 2007. info
 • WINKLER, Jiří a Klára VRBKOVÁ. Monitoring trhu práce a politiky zaměstnanosti. Národní program výzkumu II. 2007. info
 • WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Klára VRBKOVÁ. Analýza spokojenosti zaměstnavatelů s činností úřadu práce. Brno: Interreg3A. 40 s. Výzkumná zpráva. 2007. info
 • WINKLER, Jiří a Václav KULHAVÝ. „New social risks“ and the changes at Czech labour market policy in the 2006 – 2011. In The State of the Art RECWOWE Conference, Warshaw 12 – 14.5. 2007. 2007. info
 • WINKLER, Jiří. Governance and Democracy: experience from Czech Labour Market Policy. 2007. info
 • WINKLER, Jiří­, Klára VRBKOVÁ a Lenka KLIMPLOVÁ. Spokojenost zaměstnavatelů s činností Úřadu práce Brno-venkov. In Seminář v rámci projektu Interreg IIIA Vědecké výsledky akademie expertů. 2007. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Lenka KLIMPLOVÁ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Jiří WINKLER. Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? Studie CESES. Praha: CESES FSV UK, roč. 2006, č. 3, s. 55-77. ISSN 1801-1640. 2006. info
 • WINKLER, Jiří. Význam vztahu politické a profesionální kapacity pro naplnění strategie sociálního začleňování v ČR. In Sociální vyloučení a sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 117-125. ISBN 80-210-4225-7. 2006. info
 • WINKLER, Jiří. Lokální programy na trhu práce a jejich význam pro národní politiku zaměstnanosti. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Brno: Masarykova univerzita. s. 13 - 30, 17 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. 2005. info
 • WINKLER, Jiří. Analýza potřeb integrace Romů na českém trhu práce. In Účelové programy na lokálních trzích práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 104 - 121, 17 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. 2005. info
 • WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 241 s. ISBN 80-210-3565-X. 2004. info
 • WINKLER, Jiří. Implementace. Institucionální hledisko analýzy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 160 s. ISBN 80-210-2932-3. 2002. info
 • WINKLER, Jiří. Organizační kultura poskytování příjmově a majetkově testovaných sociálních dávek v ČR. Editor: Tomáš Sirovátka. In Účinky a legitimita české sociální politiky. 1. vydání. Brno: MU. s. 105-130. ISBN 80-210-2307-4. 2000. info
 • WINKLER, Jiří. Utváření mateřského pouta v těhotenství. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. XXXII, č. 1. ISSN 0008-7335. 2000. info
 • WINKLER, Jiří, Jitka HRDINOVÁ a Lubomír KUKLA. Mateřské pouto a zdravý životní styl v těhotenství. Časopis lékařů českých. roč. 139, č. 3, s. 71-73. ISSN 0008-7335. 2000. info

24. 6. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info