doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

děkan Právnické fakulty


kancelář: 307
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7613
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Teorie práva
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 11. 2012
Datum ukončení řízení 1. 9. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Hledání příběhu: narativní obrat v právu
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR)
prof. JUDr. Jiří Přibáň, Ph.D., DrSc. (Cardiff Law School)
JUDr. Eduard Bárány, DrSc. (Ústav štátu a práva, SAV)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 5. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (Katedry)
JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M. (Nejvyšší správní soud)
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S. J.D. (Nejvyšší správní soud)
JUDr. Eduard Bárány, DrSc. (Ústav štátu a práva, SAV)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 6. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info