prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Zástupce přednosty ústavu – Biologický ústav


Kancelář: bud. A6/203
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7496
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor habilitace Lékařská biologie
Habilitační práce (veřejná část)
Datum zahájení 19. 6. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Zdeněk Kolář, CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
prof. RNDr., MVDr.Petr Hořín, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. (PřF MU Brno)
Oponenti prof.RNDr. Václav Pačes, DrSc. (ÚMG AV ČR Praha)
doc. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (PřF MU Brno)
prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. (3. lékařská fakulta UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 10. 2003
Datum zasedání VR fakulty 23. 10. 2003
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 1. 2004
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Lékařská biologie
Datum zahájení 30. 4. 2013
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (Rektorát)
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (FN Olomouc)
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (VFU - FVL)
prof. Ing. Peter Šebo, CSc. (AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 10. 2013
Datum zasedání VR fakulty 17. 10. 2013
Datum zasedání VR MU 3. 12. 2013
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 1. 3. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info