prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Marek Petřivalský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 25. 2. 2019
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 9. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové Prof. Francisco J Corpas (Spanish National Research Council, Madrid, Spain)
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 10. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 1. 12. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info