doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Marek Petřivalský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení vědecká rada fakulty souhlasí s návrhem
Datum zahájení řízení 25. 2. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 9. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové Prof. Francisco J Corpas (Spanish National Research Council, Madrid, Spain)
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 10. 2019