doc. Mgr. Marek Petřivalský, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Marek Petřivalský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení posuzování hodnoticí komisí
Datum zahájení řízení 25. 2. 2019
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové Prof. Francisco J Corpas (Spanish National Research Council, Madrid, Spain)
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info