prof. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.

profesor – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C12/107
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7580
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzikální chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 4. 12. 2017
Datum ukončení řízení 17. 6. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 11. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. (VUT Brno)
prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)
Prof. Dr. Günther Fafilek (Technická univerzita Vídeň)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 12. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 11. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info