doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra civilního práva procesního


kancelář: 263
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4089
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Občanské právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 11. 2016
Datum ukončení řízení 1. 9. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Důkazní břemeno v civilním řízení soudním
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Licence se neposkytuje na celý text práce. Dílo bude publikováno na základě licence.
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. (Právnická fakulta UPJŠ v Košicích)
prof. JUDr. Světlana Ficová, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 2. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. (Právnická fakulta Karlovy univerzity)
Členové prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (MU - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (Právnická fakulta)
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
JUDr. Ludvík David, CSc. (Ústavní soud)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 6. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info