doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Dagmar Bartoňková, CSc., nar. 5. 7. 1939 ve Zlíně
Pracoviště
 • Ústav klasických studií
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • od 2007 vedoucí Střediska pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních (výzkumný program MSM 0021622435) při ÚKS FF MU
  docentka pro obor antických literatur
  1998-2004: vedoucí ústavu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998 řádná habilitace, "Nové aspekty antické konzumní literatury"
  1990 docentka pro obor antických literatur jmenováním
  1973 CSc., "Prozimetrum, smíšený styl, a menippská satira v antické literatuře".
  1966 PhDr.
Přehled zaměstnání
 • od 1961 FF MU
Pedagogická činnost
 • Dějiny antické literatury I-IV
  Římská literatura - vybrané kapitoly
  Řecká literatura - vybrané kapitoly
  1980-1984 Istituto Universitario Orientale, Napoli
  1989-1995 Universita degli Studi di Venezia
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1995 Dějiny řecké literatury (Fond rozvoje VŠ)
  1996 Dějiny římské literatury (Fond rozvoje VŠ)
  1997 Chrestomatie k dějinám antické literatury - členka kolektivu (Fond rozvoje VŠ)
  Encyklopedie srovnávací literárněvědné teorie (GA AV ČR: IAA9164301) - spoluúčast na grantu
  Antické písemné prameny k nejstarším dějinám našeho území (GA AV ČR: IAA901640603)
Akademické stáže
 • 1993, 1995 Fondation Hardt, Vandoeuvres (Geneve, Švýcarsko)
Universitní aktivity
 • Předsedkyně komise pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských dizertačních prací, studijní program filologie, obor klasická filologie
Mimouniversitní aktivity
 • Členka oborové rady GA AV (Humanitní a filologické vědy)
  Členka oborové rady studijního oboru klasická filologie FF UK
  od 2005 členka řídícího výboru projektu "European Humanism in the World" - Comenius 3 v rámci Socrates (koordinátor: Univerzita v Bari)
  Členka redakční rady prestižního italského periodika AION
Ocenění vědeckou komunitou
 • bronzová medaile MU
  1969 cena Bedřicha Václavka
  2004 Cena rektora MU za významný tvůrčí čin
  přednášky: Neapol, Benátky, Cassino, Řím, Athény, Thessaloniki, Kypr (Pafos), Wroclaw, Shefield, Lodz
Vybrané publikace
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. Was deutet der antike Roman über die sozialen Verhältnisse seiner Zeit an? In Kovář, Jaroslav. Příspěvky k mezinárodní teorii literatury. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal. s. 11-26. ISBN 978-80-87474-63-1. 2012. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. Hubris in Sophocles´s tragedy Philoctetes. In Aleksejeva, Brigita; Lams, Ojars; Rumniece, Ilze. Hellenic dimension: materials of the Riga 3rd international conference of hellenic studies. 1. vyd. Riga: University of Latvia. s. 69-77. ISBN 978-9984-45-469-6. 2012. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. L'insegnamento delle lingue classiche nella Republica Ceca. In Oniga, Renato, Cardinale, Ugo. Lingue antiche e moderne dai licei alle università. Bologna: Società editrice il Mulino. s. 247-253. ISBN 978-88-15-24130-6. 2012. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. L'insegnamento delle lingue classiche nella Repubblica Ceca. 2012. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. Padesát let od úmrtí profesora Ferdinanda Stiebitze. Brno: Masarykova univerzita. 3 s. Universitas: Revue Masarykovy univerzity, 44. ISSN 1211-3387. 2011. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša a Radoslav VEČERKA. Magnae Moraviae fontes historici III : Diplomata, epistolae, textus historici varii. 2., rev. a rozš. vyd. Praha: KLP - Koniasch Latin Press. 400 s. Magnae Moraviae fontes historici. ISBN 978-80-86791-23-4. 2011. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. Quod licet bovi non licet Iovi? In International Conference on Classical and Byzantine Literature: Literary Crossroads. 2010. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša a Irena RADOVÁ. Antické písemné prameny k dějinám střední Evropy. 1. vyd. Praha: KLP - Koniash Latin Press. 160 s. ISBN 978-80-86791-65-4. 2010. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. Prosimetrum, the Mixed Style, in Fulgentius´ Mythologies. In Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host – Masarykova univerzita. s. 40-48. ISBN 978-80-7294-412-5. 2010. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. Quod licet bovi non licet Iovi? Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 15, č. 2, s. 3-11. ISSN 1803-7402. 2010. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša a Radoslav VEČERKA. Magnae Moraviae fontes historici. II: Textus biographici, hagiographici, liturgici. 2., revid. a rozšířené vyd. Praha: KLP - Koniasch Latin Press. 316 s. Magnae Moraviae fontes historici. ISBN 978-80-86791-93-7. 2010. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. Hubris in Sophocles´ tragedy Philoctetes. In International Quadrennial Conference. Hellenic Dimension: Studies in Language, Literature and Culture. 2009. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. (ed., transl.) Luciano Canfora: Dějiny řecké literatury. 3., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press. 920 s. sine. ISBN 978-80-86791-71-5. 2009. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press. 800 s. sine. ISBN 978-80-86791-57-9. 2008. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. Prosimetrum, the Mixed Style, in Tolkien´s work The Lord of the Rings. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, LVII, N13, s. 5-21. ISSN 1211-6335. 2008. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša, Lubomír HAVLÍK, Zdeněk MASAŘÍK a Radoslav VEČERKA. Magnae Moraviae fontes historici I. Annales et chronicae. 2., dopl. a přeprac. vydání. Brno: Filozofická fakulta MU. 425 s. Filozofická fakulta MU. ISBN 978-80-254-1780-5. 2008. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. Prosimetrum, the Mixed Style, in Ancient Novel. In Nas encruzilhadas do romance antigo: Espaços, Fronteiras, Intersecções; Crossroads in the ancient novel: Spaces, frontiers, intersections. 2008. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. Colloque sur "Le canon: des textes de référence européens". In FELJEU 2. Festival Européen du livre et de la lecture Jeunes. 2008. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. The Ancient Greek Tragedy as a Source of Common European Values. In To archaio helleniko drama. Leukosia, Kypr: Paidagogiko Instituto Kypru. s. 89-98. ISBN 978-9963-0-9085-3. 2007. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. (rec.) Etman, Ahmed [ED.]. The fifth Annual. Cairo: Egyptian Society of Greek and Roman Studies (ESGRS), 2004-2005, 620s. ISBN 977-19-6783-5. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, LVI, N12, s. 158. ISSN 1211-6335. 2007. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. (rec.) Haus, Heinz-Uwe. (Re-) Reading Ancient Greek Theatre Texts. Nicosia: Cyclos Theather Books, 2005, 121s. ISBN 9963-9164-0-6. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, LVI, N12, s. 158-59, 2 s. ISSN 1211-6335. 2007. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. (rec.) Chandriotis, Elladios. The Three Tragedians. Notes on Three Parallel Plays. Nicosia: Cyprus Centre I. T. I., 2005, 102s. ISBN 9963-9164-1-4. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, LVI, N12, s. 162. ISSN 1211-6335. 2007. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. The Ancient Greek Tragedy as a Source of Common European Values. In To archaio helleniko drama. 2007. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. La lettura degli autori classici. In FELJEU. Festival Européen du Livre et de la lectura Jeunes. 2007. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. L'insegnamento delle lingue e letterature antiche nella Universitá di Masaryk di Brno. In XXXI Colloque International de Linguistique Fonctionelle. 2007. info
 • BARTOŇKOVÁ, dagmar. (rec.) Eighth International Symposium on Ancient Greek Drama, ed. N. Shiafkalis, Nicosia 2005, 355 s. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, LV, N11, s. 130-132. ISSN 1211-6335. 2006. info
 • BARTOŇKOVÁ, dagmar. (rec.) A. Jellamo, Il cammino di dike: L’idea di giustizia da Omero a Eschilo. Roma: Donzelli editore. Roma: Donzelli editore, 2005, str. 142. ISBN 88-7989-938-4. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, LV, N11, s. 133-134. ISSN 1211-6335. 2006. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. Hybris v řecké literatuře. In Querite primum regnum dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno: Matice moravská. s. 41-50. ISBN 80-86488-35-7. 2006. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. (rec.) Hellenika von Oxyrhynchos. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Ralf Behrwald. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005, 128 s. ISBN 3-534-18500-5. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, LV, N11, s. 132-33, 2 s. ISSN 1211-6335. 2006. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. Slaves and Barbarians in Euripides' Tragedies. In Ninth International Symposium on Ancient Greek Drama. Leukosia, Kypr: Kypriako Kentro. s. 93-104. ISBN 978-9963-9164-4-3. 2006. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. Slaves and Barbarians in Euripides' Tragedies. In Ninth International Symposium on Ancient Greek Drama. 2006. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. La finalita della educazione nell insegnamento della letteratura greca e latina. In Convegno "Ratio studiorum". III Meeting Annuale dei Partners EWHUM. 2006. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. L´impegno di reintrodurre o rafforzare nell´insegnamento la dimensione umanistica. In Conférence Thématique EWHUM - European Humanism in the World. 2006. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (rec.) I. Radová. Dobrodružství Argonautů: Řecko versus Řím. Praha: KLP, 2004, 158 s. ISBN 80-86791-15-7. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, LIV, N10, s. 141-142. ISSN 1211-6335. 2005. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (rec.) L. Cavarzere - A. De Vivo - P. Mastandrea. Letteratura latina. Una sintesi storica. Manuali universitani 6 (Lettere classiche). Roma: Carocci editore, 2003, 356 pp. ISBN 88-430-2727-1. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, LIV, N10, s. 133-135. ISSN 1211-6335. 2005. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Antický román. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. s. 58-65. ISBN 80-210-3484-X. 2004. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Cena rektora MU za významný tvůrčí čin. 2004. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar a Antonín BARTONĚK. (rec.) Tra strategie retoriche e generi letterari: Dieci studi di letteratura latina, a cura di Valeria Viparelli, Liguori Editore, Napoli 2003, str. 223. ISBN 978-88-207-3534-0. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, LIII, N9, s. 174-176. ISSN 1211-6335. 2004. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (rec.) Prosimetrum: Crosscultural Perspectives on Narrative in Prose and Verse, ed. J. Harris, K. Reichl. D. S. Brewer, Cambridge 1997, str. 436. ISBN 9780859914758. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, LIII, N9, s. 178-179. ISSN 1211-6335. 2004. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (ed., transl.) Luciano Canfora: Dějiny řecké literatury. 2., revidované a doplněné vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press. 904 s. sine. ISBN 80-86791-10-6. 2004. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (rec.) L. Canfora, Giulio Cesare il dittatore democratico. Bari: Laterza, 1999; Robinson Letture, 2002, 505 pp. ISBN 88-420-6459-9. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, LIV, N10, s. 132-133. ISSN 1211-6335. 2004. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. L. Canfora, Dějiny řecké literatury. přeložil kolektiv autorů pod vedením D. Bartoňkové (přeložila cca 300 stran). Praha: Koniasch Latin Press. 893 s. 2001. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Papyrové zlomky promlouvají k otázce vztahů řeckého a římského románu. In Literaria humanitas IX. Cesta k duši díla. Miroslav Mikulášek. Brno: MU Brno. s. 99-103. ISBN 80-210-2531-X. 2001. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Prozimetrum v antické literatuře. In VADEMECUM Graeco-Latinum Brunense. Brno: Ústav klasických studií FF MU. s. 55-61. 2001. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Tricks in the Plays Helen and Ion of Euripides. Graeco-Latina Brunensia SPFFBU N 6-7. Brno: Masarykova univerzita, s. 35-40. ISSN 1211-6335. 2001. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Dobrodružství lásky - Řecký román I. Praha: Arista. 354 s. Antická knihovna. ISBN 80-86410-10-2. 2001. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Hybris and Blindness in Euripides´Drama Alcestis. Nicosia, Kypr, 2000. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Il prosimetrum nella Paradossografia Greca. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brně: Masarykova univerzita, s. 11-21. ISSN 1211-6327. 1999. info
 • BARTONĚK, Antonín a Dagmar BARTOŇKOVÁ. Řecké ostrovy. Praha: Olympia. 159 s. 1998. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Satira menippea nell´opera di Giuliano l´Apostata. Litteraria humanitas V. Brno, s. 6-28, 1998. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Překladatelská činnost F. Stiebitze. In Sborník Mezinárodní konference u přiležitosti 50. výročí umrtí. Vysoké Mýto. ISBN 80-238-0980-6. 1997. info
 • BARTONĚK, Antonín a Dagmar BARTOŇKOVÁ. Itálie. Praha: Olympia, 1997. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Prozimetrum ve spise Historia Augusta. SPFFBU N2. Brno: FF MU, s. 65-70, 1997. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Il Prosimetrum in Naturales Quaestiones di Seneca. Litteraria Humanitas III. 1996. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Prosimetrum, stile misto, nelle opere De Benefictis e Dialogorum libri XII di Seneca. SPFFBU N1. Brno: FF MU, s. 53-63, 1996. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Letteratura prosimetrica e narrativa antica. In La letteratura di consumo nel mondo greco-latino, ed. O. Pecere, A. Stramaglia. Universita degli Studi di Cassino. s. 251-264. 1996. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (rec): Dvě nové publikace o Petroniovi (Niall W. Slater: Reading Petronius; Bret Boyce: The Language of the Freedmen in Petronius' Cena Trimalchionis). In SPFFBU E 39. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 170-171. ISBN 80-210-1149-1. 1995. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Come dice il poeta. In SPFFBU E 39. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 172-174. ISBN 80-210-1149-1. 1995. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar a Antonín BARTONĚK. Severní Jadran. Jindřichův Hradec: Globus. ISBN 80-901584-2-9. 1994. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Le osservazioni sul prosimetrum nei romanzi greci e latini. In SPFFBU E 38. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 141-150. ISBN 80-210-0918-7. 1993. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar a Antonín BARTONĚK. ŘÍM. Praha: Olympia. ISBN 27-007-93. 1993. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar a Antonín BARTONĚK. Řecko. Praha: Olympia. ISBN 27-032-93. 1993. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Erotické motivy v mladších řeckých idealizujících románech. In SPFFBU E 37. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 143-150. ISBN 80-210-0602-1. 1992. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Vztah románu Achilea Tatia ke komicko-realistickým románům. In SPFFBU E 36. Brno: Masarykova univerzita. s. 115-120. 1991. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Starořecký román a jeho klasifikace. In Litteraria humanitas I, Mezinárodní konference o literárních žánrech. Brno. s. 235-241. 1990. info
 • Starověká Sardínie. Věda a život. č. 8, s. 38-42, 1989. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Čtenáři starořeckých románů. In SPFFBU E 34-35. Brno: Masarykova univerzita. s. 143-149. 1989. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar a Antonín BARTONĚK. Přímořským světem Hellady. Brno: Blok, 1988. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Prozimetrický zlomek o Tinúfiovi. In SPFFBU E 33. Brno: Masarykova univerzita. s. 41-46. 1988. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. K žánrovému zařazení díla Antonia Diogena. In SPFFBU E 31. Brno: Masarykova univerzita. s. 159-166. 1986. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Prosimetrické pasáže ve starořeckých románech. In SPFFBU E 30. Brno: Masarykova univerzita. s. 113-124. 1985. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Řecko, Turecko, Kypr. (spolu s A. Bartoňkem a J. Sopouchem). Praha: Olympia, 1985. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Nové fragmenty řeckého románu o Sesonchósisovi. In SPFFBU E 28. Brno: Masarykova univerzita. s. 318-319. 1983. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Pojem svobody v antickém románu. In SPFFBU E 26. Brno: Masarykova univerzita. s. 67-74. 1981. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Daréz Fryžský a Diktys z Kréty a jejich místo v antické líteratuře. In SPFFBU E 25. Brno: Masarykova univerzita. s. 223-234. 1980. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. U maloasijských zdrojů řecké kultury. (spolu s A. Bartoňkem). Věda a života. č. 5, s. 292-296, 1979. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. K počátkům římské menippské satiry. In SPFFBU E 24. Brno: Masarykova univezita. s. 41-46. 1979. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Ithaka, ostrov Odysseův. Květy. 1979. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Prosimetrum v díle Martiana Capelly De nuptiis Philologiae et Mercurii. In SPFFBU E 22-23. Brno: Masarykova univerzita. s. 205-220. 1977. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Prosimetrum u Seneky. In SPFFBU E 22-23. Brno: Masarykova univerzita. s. 216-237. 1977. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Prosimetrum, the Mixed Style. Ancient Literature, Eirene 14. Praha, s. 65-92, 1976. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Bajka v antice, předmluva v souboru překladů Svět ezopských bajek. Praha: Svoboda. s. 9-20. 1976. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Prosimetrum u Kosmy. In Classica atque medievalia J. Ludvíkovský octogenario oblata. Brno. s. 151-163. 1975. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Prosimetrum, the Combined Style. In Boethius' Work De consolatione philosophiae, Graecolatina et Orientalia. Bratislava. s. 61-69. 5. 1973. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Prosimetrum, smíšený styl, v díle Juliánově. In SPFFBU E 18-19. Brno: Masarykova univerzita. s. 225-240. 1973. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Míšení prózy a veršů v antické románové literatuře. In SPFFBU E 17. Brno: Masarykova univerzita. s. 83-102. 1972. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Střídání prózy v díle Lúkiánově. In SPFFBU E 16. Brno: Masarykova univerzita. s. 153-162. 1971. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. Magnae Moraviae fontes historici III: Diplomata, epistulae, textus historici varii. (spolu s L. Havlíkem aj.). Brno: UJEP, 1969. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Předmenippovské počátky prosimetra, smíšeného stylu, v řecké literatuře. In SPFFBU E 14. Brno: Masarykova univerzita. s. 59-71. 1969. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Magnae Moraviae fontes historici II: Textus biographici, liturgici. (spolu s L. Havlíkem aj.). Praha: SPN, 1967. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Marcellinus Comes and Jordane's Romana. In SPFFBU E 12. Brno: Masarykova univerzita. s. 185-195. 1967. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Magnae Moraviae fontes historici I: Anales et Chronicae. (spolu s L. Havlíkem aj.). Praha: SPN, 1966. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. K dějinám Velké Moravy. Časopis Moravského muzea, Almanach Velká Morava. Brno, s. 97-101, 1965. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Fontes Latini ad Magnam Moraviam pertinentes. 2. rozšířené vydání. Praha: SPN, 1964. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Tendenčnost franckých zpráv o Velké Moravě. In SPFFBU E 9. Brno: Masarykova univerzita. s. 129-137. 1964. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Fontes Latini ed Magnam Moraviam pertinentes - Annales et chronicae. Praha: SPN, 1963. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Písemné prameny k dějinám Velké Moravy. Věda a život. Praha, č. 7, s. 400-405, 1963. info

10. 3. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info