JUDr. Alena Tobiášová, MBA


telefon: 532 23 2108, 2293
e‑mail:
Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Právní odděleníLékařská fakulta
Pracovní zařazení Právnička
telefon 532 23 2108, 2293
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 113355
Interní informace Inet MU IS MU