doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

děkanka (pověřena výkonem funkce) – Farmaceutická fakulta
přednostka ústavu – Ústav chemických léčiv


kancelář: 312
Palackého třída 1946/1
612 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 541 562 800
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Farmaceutická fakulta
Pracovní zařazení Děkanka (pověřena výkonem funkce)
Fakulta / Pracoviště MU Ústav aplikované farmacieFarmaceutická fakulta
Pracovní zařazení Přednostka ústavu
Fakulta / Pracoviště MU Ústav chemických léčivFarmaceutická fakulta
Pracovní zařazení Přednostka ústavu

Členství v akademických orgánech

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav chemických léčivFarmaceutická fakulta
Pracovní zařazení Docentka
kancelář 312Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno
telefon 541 562 800, 541 562 922
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 113543
Interní informace Portál MU IS MU