Mgr. Ladislav Baťalík, Ph.D.

výzkumný pracovník – Ústav veřejného zdraví


korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Ladislav Baťalík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 4. 5. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Pohybová aktivita a trénink pro pacienty se srdečním onemocněním: Rozvoj kardiovaskulární telerehablitace
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Autorská práva na studie v plném znění.
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (Fakulta sportovních studií MU)
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
doc. PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
doc. Tomasz Gabrys, Ph.D. (Faculty Health of Siences, Jan Dlugosz University in Czestochowa)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info