doc. Mgr. Ladislav Baťalík, Ph.D.

docent – Katedra fyzioterapie a rehabilitace


korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

kancelář: bud. K2/255A
Komenského nám. 220/2
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Ladislav Baťalík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 5. 2022
Datum ukončení řízení 1. 1. 2024
Habilitační práce (veřejná část) Pohybová aktivita a trénink pro pacienty se srdečním onemocněním: Rozvoj kardiovaskulární telerehablitace
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Autorská práva na studie v plném znění.
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Nandu Goswami, Dr. rer. nat. (Lékařská univerzita Graz, Rakousko)
Masahiro Kohzuki (Yamagata Prefectural University of Health Sciences)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 6. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (Fakulta sportovních studií MU)
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
doc. PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Dr hab. Tomasz Gabrys (Faculty Health of Siences, Jan Dlugosz University in Czestochowa)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 10. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info