Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (slovanské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 3. 7. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Vladimir Sorokin, Jáchym Topol: Koncepty národní identity v imagologickém kontextu
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Anton Eliáš, CSc. (emeritus Filozofická fakulta UK Bratislava)
prof. PhDr. Natália Muránska, PhD. (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře)
Dr. Anna Gawarecka (Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 12. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Prof. Dr. hab. Ludmila Mnich (Univerzita v Siedlcach)
Prof. Dr. Dirk Uffelmann (Univerzita v Giessenu)
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (FF UK Bratislava)
Stanovisko komise Stanovisko komise

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info