doc. Jeffrey Clark Nekola, PhD.

docent – Ekologie rašelinišť


kancelář: bud. D32/328
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3711
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Jeffrey Clark Nekola, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Nové Mexiko
Obor řízení Ekologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 2. 2018
Datum ukončení řízení 1. 7. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Interdisciplinary investigations into the nature of ecology and evolution
Oponenti habilitační práce Prof. James Hemphill Brown (University of New Mexico)
Prof. Robert Cameron, PhD (University of Sheffield (UK))
Brian McGill, BA, Ph.D. (University of Maine)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 4. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (ÚBO AV ČR Brno)
prof. Mgr. David Storch, Ph.D. (Centrum pro teoretická studia , společné pracoviště UK a AV ČR)
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. (Centrum pro teoretická studia , společné pracoviště UK a AV ČR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 4. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info