Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.


Kancelář: 3.62
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7587
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Lucie Vidovićová (rozená Ehrenbergerová)
 • narozená: 20.05.1977 v Brně
 • rod.stav: vdaná
Pracoviště
 • Ústav populačních studií FSS MU Joštova 10 602 00 Brno tel: +420 602 515 886 e-mail:11638@mail.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • výzkumný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: Mgr., FSS MU, "Sociologie stárnutí" 2008: Ph.D., FSS MU, "Sociologie ageismu"
Vědeckovýzkumná činnost
 • ActivAge: Overcoming the Barriers and Seizing the Opportunities for Active Ageing Policies in Europe, European Commission, DG Research, Contract Number: HPSE-CT-2002-00102. Partner MU FSS Brno.
 • DIALOG: Population Policy Acceptance Study - The Viewpoint of Citizens and Policy Actors Regarding the Management of Population Related Change, European Commission, DG Research, Contract Number: HPSE-CT-2002-00153. Partner MU FSS Brno.
 • VUPSV projekt 904: Proměna rodiny s ohledem na jednotlivé fáze rodinného cyklu podtéma: Ageismus věková diskriminace.
 • VÚPSV Věkový mainstreaming jako veřejná správa stárnoucích společností (2006 - 2007)
 • VÚPSV ASORA - Finanční gramotnost a příprava na stáří (2006 - 2009)
 • Employment Initiatives for the ageing workforce in the EU (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2006 - 2007)
Účast na konferencích
 • Život starší generace v euroregionu Elbe/Labe a požadavky na práci sociálních dobročinných spolků - 25.-27.04.2003, Drážďany, Německo (příspěvek: Práce nestátních organizací se starší generací v ČR a idea aktivního stárnutí v ČR)
 • Pražské gerontologické dny 15.-16.5.2003, Praha, Kongresové centrum Olšanka (příspěvek: Zdraví a stáří v empirických výzkumech)
 • The European Population Conference 2003: European Population Chalenges and Opportunities, 26 30. 8. 2003 Varšava, Polsko (příspěvek: Image and Pposition of the Elderly in the Czech Society)
 • European Sociological Association Conference, 23. 26. 9. 2003 Murcia, Španělsko (příspěvek: Ageing in Transition Construction of Old in Czech Society)
 • Seminář k diskriminaci seniorů jako aktuálnímu tématu pro Evropu i ČR, Život 90, Praha 12.3.2004 (příspěvek: Ageismus a pracovní trh)
 • Demographic and social change:implications for support and well-being of older people in Europe. Konference INED and European Association of Population, 1. 3.9. 2004 Paříž, Francie (příspěvek: Attitudes Towards Ageing and Family Support for Older People in Slovenia and Czech Republic. Spoluautor příspěvku: dr. Nada Stropnik, Institut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Slovinsko)
 • Diversity and Change in a Global World. Konference International Sociological Association and British Society of Gerontology, 7.-12.9.2004 University of Surrey, Velká Británie (Příspěvek: Ageism Intergation or Isolation in the Society, on the Labour Market and at Working Place. Looking for Empirical Evidence)
 • The Geneva Association Meeting: 2nd Health and Ageing Conference, 21-23 October, Italy:Trieste. Health, Ageing and Work-Strategies for the New Welfare Society in the LArger Europe.
Projekty - webový rozcestník
 • www.ageismus.cz - Projekt GAČR 403/06/1647 "Věk, stárnutí a diskriminace - nové souvislosti pro českou společnost" http://starnuti.fss.muni.cz - Projekt "Stáří v prostoru: regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie" http://ups.fss.muni.cz/cs/research/show/12 Projekt "Přetížená role: prarodičovství v éře aktivního stárnutí"
Mimouniversitní aktivity
 • Odborný konzultant projektu "Senior a já" (nositel projektu: Diakonie CČE, Praha)
 • Odborný konzultant projektu "Zdravé stárnutí ve Zlínském Kraji"
 • 2nd UN World Assembly on Ageing, Madrid, April 8-12, 2002 - vládní delegace (nezávislý expert) členka pracovní skupiny Redy vlády pro seniory a stárnutí členka redakční rady časopisu "Vital Plus"
Členství v odborných společnostech
 • European Sociological Association Česká Alzheimerovská společnost International Sociological Association - tajemnice RC 11 Sociology of Ageing
Vybrané publikace
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. The expected, evaluated, perceived, valued, and prevalent social roles of older people: are they by consent? In Zaidi, A., Harper, S., Howse, K., Lamura, G., Perek-Bialas, J. (eds.). Building Evidence for Active Ageing Policies. Active Ageing Index and its Potential. : London: Palgrave McMillan, 2018. s. ?-? 1. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Ladislav RABUŠIC. Anti-ageing procedures acceptance as a (prospective) measure of social stratification? In Population Aging: Challenges and Opportunities - International Conference. 2017. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Is the Czech countryside age-friendly? Challenges and Opportunities of Rural Ageing. In Population Aging: Challenges and Opportunities - International Conference. 2017. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Je chudoba definičním znakem stáří? In Rizika budoucnosti-nové trendy chudoby a nerovnosti v ČR (konference pořádaná předsedou senátu PČR M. Štěchem). 2017. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí a bydlení ve městě. In Kulatý stůl v rámci Národního konventu ke stárnutí populace "Socioekonomická situace a chudoba seniorek a seniorů" (MPSV). 2017. info
 • KUCHAŘOVÁ, Věra, Lucie VIDOVIĆOVÁ, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HOHNE, Kristýna JANUROVÁ, Olga NEŠPOROVÁ a Jana PALONCYOVÁ. Zpráva o rodině. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. 245 s. URL info
 • FRYDRYCHOVÁ, Zuzana, Karolína HORÁKOVÁ, Lucie VIDOVIĆOVÁ a Hana STEPÁNKOVÁ. PERCEPTION OF LIFE PACE IN THE CITY AND COUNTRYSIDE AMONG OLDER PEOPLE. In The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017. s. 117-128, 12 s. doi:10.15405/epsbs.2017.11.12. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Jiří VYHLÍDAL. Materiální deprivace a sociální vyloučení seniorů v různých typech venkovského prostoru. In Venkov: životní podmínky, územní a sociální nerovnosti. 2017. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Index aktivního stárnutí (AAI) v regionální aplikaci. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje, 2016, roč. 58, č. 1, s. 49-66. ISSN 0011-8265. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Karolína HORÁKOVÁ a Hana ŠTĚPÁNKOVÁ. Velkoměsto a výkony v neuropsychologických testech u starších osob. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia, 2016, roč. 60, č. 6, s. 637-646. ISSN 0009-062X. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Anti-ageing: Otázka životního stylu, oklázalé spotřeby, nebo obav ze stárnutí? In "Stárnutí 2016" 3.mezioborová gerontologická studentská vědecká konference, Praha, 3. LF UK. 2016. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. člen redakční rady. : European Countryside, 2016. ISSN 1803-8417. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Path Dependency Versus New Determinants of Retirement in the Czech Republic. In Hofäcker, Dirk, Hess, Moritz, König, Stefanie (Eds.). Delaying Retirement Progress and Challenges of Active Ageing in Europe, the United States and Japan. London: Palgrave Mcmillan, 2016. s. 73-96, 24 s. ISBN 978-1-137-56696-6. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Šťastné narozeniny? In Vital. Praha: Elpida o.p.s., 2016. s. 4. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Mýty o mýtech, aneb senioři v reklamě. In Bulletin Ženy 50+. Brno: Ženy50,z.s., 2016. s. 21-22, 2 s. -. URL info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Lucie VIDOVICOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. Přetížená role: senioři mezi prarodičovstvím, prací a užíváním si volného času. In Výroční konference Masarykovy České sociologické společnosti, 15. a 16. ledna 2015, Praha. 2015. info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Lucie VIDOVIĆOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. Role Overolad And Performative Void: On Social Roles of Third Age (poster). In IAGG-ER Congress, Dublin, 23-26 April 2015. 2015. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Petr WIJA. Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti a výzvy. Praha: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 2015. 112 s. -. ISBN 978-80-260-7988-0. URL info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Kdy začíná skutečné stáří?: strukturálně podmíněné nerovnosti v nástupu disability ve stáří. In XLV. konference České demografické společnosti "Dlouhověkost - úspěch lidstva", 27.5.2015, Praha. 2015. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Význam a obsah prarodičovské role u mladých českých seniorů a seniorek. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav, 2015, roč. 51, č. 5, s. 761-782. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2015.51.5.213. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Barbora HUBATKOVÁ. Are Active Agers Overloaded by Their Social Roles? In European Sociological Association Congress, 25-28.8.2015. 2015. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Index aktivního stárnutí a jeho potenciál. 1. vyd. Praha: Fórum sociální politiky 5/2015, str. 29-30 (rubrika Informační servis čtenářům), 2015. 2 s. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Editorial (monotematické číslo Prarodičovství). In Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha, 2015. s. 733-735. ISSN 0038-0288. URL URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Města a místa přátelská vyššímu věku - pohled českých seniorů a seniorek. Brno: Společně, o.p.s, 2015. Seniorská politika v Jihomoravském a Trenčínském kraji. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. The expected, perceived, and valued social roles of older people: a secondary analysis of European surveys. In Building an evidence base for active ageing policies: Active Ageing Index and its potential, Brusel, April 16-17, 2015. 2015. Presentation Conference web info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Recenze: Lubomír Mlčoch: Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. Praha, Karolinum 2014, 192 s. Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 2015. ISSN 0038-0288. plný text recenze info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Hiphop-erace - Otázky a odpovědi. In http://promitejity.cz/detail-filmu/36-hiphop-erace. Praha: Festival Jeden svět, 2015. 4 s. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Setkání UNECE Task Force on Ageing-related Statistics. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2014, roč. 8, č. 1, s. 30-31. ISSN 1802-5854. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. „42. konference Britské společnosti pro gerontologii „Global Ageing: Implications for Individuals and Society“, Oxford, Velká Británie, 11.–13. 9. 2013. : AV ČR, Sociologický ústav, 2014. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Sebevědomí pro změnu: sebe-zaměstnávání II. Brno: Ženy 50+ o.s., 2014. 1 s. není. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Conceptual Framework for an Active Ageing Policy on Employment in the Czech Republic. 1. vyd. Varšava, Polsko: Center for Social and Economic Research CASE, 2014. 55 s. Studies and Analyses. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Retirement determinants: complexity and individual choices in turbulent times. In DetREU Workshop - Mannheim Centre for European Social Research. 2014. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. The same policies, but very different retirement outcomes: preference theory in higher age and the Czech older workers. In nternational Conference "Between Work and Retirement. Transition to Retirement in Central and Eastern European Societies" held by the "AGH Research Group on Ageing" at the Faculty of Humanities, AGH University. 2014. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Aktywne starzenie się – przywilej czy obowiązek. In Forbes. 2014. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Sociologická diskuse o nerovnostech ve světě na pozadí japonského západu demografického slunce. 2014. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Aktivní stárnutí a volný čas aneb jak pěstovat kulturu ve stáří. In Holmerová, I., Jurašková, B., Müllerová, D., Vidovićová, L., Habrcetlová, L., Matoulek, M., Suchá, J., Šimůnková, M.. MÜLLEROVÁ, Dana a Marta ŠIMŮNKOVÁ. Průvodce vyšším věkem. Manuál pro seniory a jejich pečovatele. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, 2014. s. 153-174, 22 s. Lékař a pacient. ISBN 978-80-204-3119-6. info
 • GALČANOVÁ, Lucie, Lucie VIDOVICOVÁ a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. The Perception of Leisure by Grandparents in the Era of Active Ageing: Conflicting or Complementary Roles? In ISA World Congress of Sociology: Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology. Yokohama, Japan. 2014. ISA World Congress of Sociology info
 • GALČANOVÁ, Lucie, Lucie VIDOVICOVÁ a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. We, greenery & windows vs. Them, concrete & lack of control: agency in the context of urban environment. In 8th International Conference on Cultural Gerontology: Meaning and Culture(s): Exploring the Life Course. 2014. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Potřeba nové konceptualizace rodinné politiky s ohledem na stárnutí společnosti. Fórum sociální politiky, 2014, roč. 8, č. 3, s. 2-9. ISSN 1802-5854. URL info
 • HORÁKOVÁ, Karolína, Anna ŠUJANOVÁ a Lucie VIDOVICOVÁ. Mezigenerační vztahy a programy pro jejich kultivaci: přínosy a rizika. In Štěpánková, H., Höschl, C., Vidovićová, L. a kol.. Gerontologie - současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha: Nakladatelství Karolinum. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. s. 269-287, 19 s. ISBN 978-80-246-2628-4. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Stárnutí české společnosti - objektivní charakteristiky a subjektivní percepce. In Štěpánková, H., Höschl, C., Vidovićová, L. a kol.. Gerontologie - současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha: Nakladatelství Karolinum. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. s. 33-52, 18 s. 1. ISBN 978-80-246-2628-4. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Anna VARTECKÁ a Vendula FREMLOVÁ. a kol. Grey Gold - České a slovenské umělkyně 65+. Brno/Ústí nad Labem: Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem., 2014. 248 s. První. ISBN 978-80-7414-699-2. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Nekalé obchodní praktiky a senioři. Fórum sociální politiky, 2014, roč. 8, č. 6, s. 25-27. ISSN 1802-5854. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Představy o starobním důchodu a jeho časování – vliv legislativy, práce a rodiny. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2013, roč. 7, č. 2, s. 2-9. ISSN 1802-5854. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Šedí a zelení. 1. vyd. Praha: Eplida o.p.s., 2013. 1 s. 5. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Future Cities for the People of the Past, or Vice Versa? The Dynamic Challenges of Ageing and Urbanization. In Zsuzsa Szeman. Challenges of ageing societies in the Visegrad countries: Hungary, Czech Republic, Poland, Slovakia. Budapest: Hungarian Charity Service of the Order of malta, 2013. s. 112-119, 8 s. not available. ISBN 978-963-89445-4-2. Plná verze knihy info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Older adults car users and pedestrians in urban environment: subjective perceptions and satisfaction in relation to quality of life. In Mobility & Road Safety in an Ageing Society, International Congress 19-20 June 2013, Palais Ferstel Vienna. 2013. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Šmejdi - podnikaví prodejci. 1. vyd. Praha: Vital Plus; 2/2013, str. 17., 2013. Šmejdi - podnikaví prodejci info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Stárnutí ve městě: Jsou velká česká města přátelská pro aktivní a zdravé stárnutí? In Konference Aktivní zdravé stárnutí v ČR: Od strategiím k praxi. Ministerstvo zdravotnictví, Praha, 22.3.2013. 2013. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Ageism and Age discrimination: Decade of (No) Change?“. In British Society of Gerontology´s 42nd Annual Conference; Velká Británie, Oxford,. 2013. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Czech grandparenting in the time of active ageing. In The 15th Congress of the Polish Sociological Association "What after Crisis?" ; University of Szczecin; 11.-14.9.2013. 2013. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Metrosexuálové, kyborgové, stařenky a jiné oběti „Sociologie stáří a seniorů“ P. Saka a K. Kolesárové aneb o pět let a sedm miliónů korun později. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, roč. 49, č. 4, s. 9-12. ISSN 0038-0288. info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela a Lucie VIDOVICOVÁ. Are Czech grandparents confronted with role overload? In ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, Torino 2013. 2013. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Sebevědomí pro změnu: sebe-zaměstnávání I. 1. vyd. Brno: Ženy 50+ o.s., 2013. s. 7. 4. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Jídlo jako elixír. In Vital Plus, časopis pro seniory. 4/2013. 1. vyd. Praha: Elpida, 2013. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie a Věra SUCHOMELOVÁ. Otázka příspěvku religiozity/spirituality ke kvalitě života českých seniorů. KONTAKT, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2013, XV, č. 4, s. 445-455. ISSN 1212-4117. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Stárnutí a stáří: základní demografická a sociologická východiska pro úvod do studia seniorské kultury. In Přednáška v rámci kurzu: Pozdní tvorba modernistické generace českých a slovenských výtvarných umělkyň. 2013. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Member of the UNECE Task Force on Ageing-related Statistics. : UNECE Task Force on Ageing-related Statistics, 2013. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Kdy končí mládí, kdy začíná stáří a co je mezitím? Zpravodaj Rovné příležitosti do firem 3/2013. Praha: Gender studies o.p.s., 2013. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Hodnoty aneb kde nás bota (ne)tlačí? In Vital Plus, časopis pro seniory. 4/2013. Praha: Elpida, o.p.s., 2013. s. 16. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Prarodičovství nové éry. In Bulletin Ženy 50+, str. 9;. Brno: o.s. Zeny 50, 2013. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Sebevědomí pro změnu aneb aktivní stárnutí. Brno: o.s. Zeny 50, 2013. s. 3. 3/2013. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Dana SÝKOROVÁ. Stáří ve městě, město v životě seniorů. 1. vyd. Praha, Brno: Sociologické nakladatelství, Masarykova univerzita, 2013. 372 s. Studie. ISBN 978-80-7419-141-1. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Dana SÝKOROVÁ. Stáří ve městě, město v životě seniorů. 1. vyd. Praha, Brno: Masarykova univerzita a Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 372 s. Studie. ISBN 978-80-210-6095-1. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Financial Literacy in Retirement Planning Context - the case of Czech older workers. In In Phellas, Constantions (Ed.) Aging in European Societies. New York: Springer. New York: Springer, 2012. 10 s. 1. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Dynamika výskytu věkové diskriminace na pracovním trhu. In "Kdo s koho? Střet generací na pracovním trhu". Veřejná debata Evropský dům Praha 7.3.2012, Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR. 2012. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Mezigenerační dialog. In Konference Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 v ČR, Černínský palác, Praha 1.3.2012. 2012. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Pády seniorů v přirozeném prostředí. Odborný časopis Sociální služby, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 2012, č. 3, s. 18-20. ISSN 1803-7348. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie a Lucie GALČANOVÁ. Regeneration, gentrification and ageing: perceptions of older inner city residents. In IFA 11th Global Conference on Ageing. 2012. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Senioři v českých městech. ERA21, ERA Média, s.r.o., 2012, roč. 12, č. 4, s. 16-18. ISSN 1801-089X. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. The effect of interviewer characteristics on subjective variables in surveys of older people. In The Second ISA Forum of Sociology: Social justice and democratization. Buenos Aires. 1-4 August 2012. 2012. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Máte na to věk? Brno: Bulletin Ženy 50+, 04/2012, str.6, 2012. 1 s. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav, 2012, roč. 48, č. 5, s. 939-963. ISSN 0038-0288. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Jak se organizuje mezinárodní sociologie. Zpráva z Druhého sociologického fóra Mazinárodní sociologické asociace. Buenos Aires , 1.-.4srpna 2012. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav, 2012, roč. 48, č. 5, s. 1039-1041. ISSN 0038-0288. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Kde jsou a kde pracují čeští pracující důchodci. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2012, roč. 6, č. 3, s. 8-14. ISSN 1802-5854. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Kultura - nová příležitost! 1. vyd. Praha: Elpida, Česká kancelář programu Kultura., 2012. 2 s. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. The Second ISA Forum of Sociology: Social justice and democratization: Zpráva z konference. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. 8 s. Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2012. ISSN 1213-0028. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Starší lidé jako subjekt vzdělávání a jeho přesahy na (pro) trh práce. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2011, roč. 5, č. 3, s. 14-18. ISSN 1802-5854. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Bydlení: Prostor versus kvalita. 1. vyd. Praha: Elpida, 2011. 1 s. 2/2011 (5.ročník): str 15. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Ageismus jako restrikce občanství a projev demografické paniky. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb., 2011. 2 s. Odborný časopis Sociální služby XIII(6-7): 24-25. ISSN 1803-7348. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Příčiny ageismu a věkové diskriminace. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb., 2011. 2 s. Odborný časopis Sociální služby XIII(5): 18-19. ISSN 1803-7348. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Ageismus - seriál o věkové diskriminaci. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb., 2011. ISSN 1803-7348. URL info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela a Lucie VIDOVICOVÁ. THE POLITICAL PARTICIPATION OF THE ELDERLY PEOPLE IN THE CZECH REPUBLIC. In The 10th Conference of the European Sociological Association - SOCIAL RELATIONS IN TURBULENT TIMES. 2011. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Město pro lidi a demografická změna. Příspěvek přednesený na konferenci. In Urbanus 2011 "Město pro život" 22.-23.11.2011 v Brně. 2011. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Ageismus ve společnosti. In Cesta k mezigeneračnímu dialogu ve veřejné správě, 24.11.2011, Ministerstvo vnitra, Praha. 2011. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Sousedé jako (absentující) zdroj podpory pro stárnutí ve městě? In Konference Třetí město - Brno 4.-5.11.2011. 2011. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Future cities for the people of the past or vice versa? On dynamic challenges of ageing and urbanisation. In Challenges of the Ageing Societies in the Visegrad Countries. Budapest 17.-18.11.2011. 2011. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Systém dlouhodobé péče ve společenském kontextu. In In Z. Kalvach a kol., Křehký pacient a primární péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 61-64, 4 s. ISBN 978-80-247-4026-3. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí v environmentálním paradigmatu: nové otazníky nejen pro sociologa. In Sborník IV. ročníku konference SENIOR LIVING. České Budějovice: Ledax, 2010. s. 120-131, 11 s. ISBN 978-80-254-6455-7. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Growing old urban. In Poster presented at Annual European Urban Knowledge Network (EUKN) Conference "The Effects of Demographic Change on Urban Structures" Budapest, Hungary, September, 13th -14th. 2010. Poster ke stažení info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Eva GREGOROVÁ a Kateřina KARCHŇÁKOVÁ. "Regionální a teritoriální diferencovanost stárnutí v environmentálně-gerontologickém pohledu.". In Příspěvek přednesený v rámci 40. konference České demografické společnosti "Dvacet let sociodemografické transformace", Brno 27 - 28.květen 2010. 2010. Příspěvek ke stažení info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Andreas HOFF a Susan FELDMAN. Migrant Home Care Workers Caring for Older People: Fictive Kin, Substitute and Complementary Family Caregivers in an Ethnically Diverse Environment. International Journal of Ageing and Later Life, 2010, roč. 5, č. 2, s. 1-10. ISSN 1652-8670. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Nová města a staří lidé. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 81-93. ISSN 1214-813X. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Age management of ageing society: the Czech case and actors responses. In International conference: Ageing Workforce - How to Tackle the Issue? 2010. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. O tempora! O mores! Generační a věkové souvislosti morálky ve stárnoucí společnosti. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 7, č. 4, s. 11-37. ISSN 1214-813X. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Renáta SEDLÁKOVÁ. Media and old age : the agenda and research in the Czech Republic. In Bernd Schorb, Anja Hartung, Wolfgang Reißmann (eds.) 2009. Medien im höheren Lebensalter. Leiptzig: VS Vertlag. 1. vyd. Leiptzig: VS Vertlag, 2009. s. 50-xx, 15 s. neznámá 1. ISBN 3-531-16218-7. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva TOPINKOVÁ. Aging in Czech Republic. In Erdman B. Palmore, Frank Whittington, Suzanne Kunkel (Eds.)2009. The International Handbook on Aging: Current Research and Developments, Third Edition, Santa Barbara, Calif. : Praeger. 3. vyd. Santa Barbara: Praeger, 2009. 3 s. neznámá. ISBN 0-313-35230-5. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Recenze: Dana Sýkorová, Autonomie ve stáří. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009, roč. 45, č. 5. ISSN 0038-0288. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Jolanta PEREK-BIALAS a Anna RUZICK. Politiques de vieillissement actif en Republique tcheque et an Pologne. International social science journal, [Oxford]: Blackwell Publishers, 2009, roč. 58, č. 190. ISSN 0020-8701. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Demographic alarmism, ageism and media. In European Conference on care and protection of senior cititens - The dignity and hazard of elderly. 2009. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí v environmentálním paradigmatu – nové souvislosti nejen pro sociologa... In Senior Living 2009. 2009. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Ladislav RABUŠIC. Only fools rush in? On transition to retirement. In People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study - Volume 2: Demographic knowledge-Gender-Ageing. 1. vyd. The Hague: Springer, 2008. s. 267-288, 21 s. European Studies of Population ,16. ISBN 978-1-4020-6690-0. info
 • SCHOENMAECKERS, Ron, Mark CALLENS, Lieve VANDERLEYDEN a Lucie VIDOVIČOVÁ. Attitudes towards population ageing and older people. In Höhn, C., Avramov, D., Kotowska, I. (eds.) 2008. People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study. 1. vyd. Wiesbaden: Springer, 2008. s. 211-239, 28 s. European Studies of Population , Vol. 16/2. ISBN 978-1-4020-6690-0. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Jan LORMAN. Život v domovech pro seniory. Problémy týrání, zneužívání a zanedbávání péče v domovech pro seniory. Zpráva z výzkumu. Praha: Úřad vlády ČR, 2008. 24 s. X. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Věková diskriminace - pohled sociologa. In Věková diskriminace v ČR. 2008. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Dynamika věkové diskriminace na trhu práce a mimo trh práce - výsledky z výzkumů Ageismus 2003 a 2007. In „SENIOŘI – NAŠE ŠANCE!?“ Diskriminace starších lidí v ČR aneb Antidiskriminační zákon nebo mainstreaming? 2008. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Adaptation to the needs of an ageing society - MMEE: marketing, mainstreaming, education, enviroment. In Brusel, Belgie. 2008. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Research portfolio 2006-2008. In The Oxford Institute of Ageing Spring School "Multi-Disciplinary Toolkit for Global Ageing Research". 2008. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 233 s. EDIS. ISBN 978-80-210-4627-6. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Tip of the iceberg or mirage? On dynamics of age discrimination and age ideology. In First ISA World Forum of Sociology. 2008. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Aktivní stárnutí a věková diskriminace. In Aktuální kurz k otázkám lidských práv 2008. 2008. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Institut starobního důchodu jako (de-) motivační faktor na trhu práce. In Winkler J. et al. (2008) Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 113-132, 19 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. My jsme si stáří nezavinili, to čeká každýho... Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. 1.vyd. Praha: Život 90, 2008. 91 s. Výzkumné zprávy. ISBN 978-80-254-3808-4. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. The Age Identity of the Transition Generation. In Ageing in Europe Network at the 8th ESA Conference. 2007. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie. Mobilising people for adapted labour markets: a sociological view. In Conference Proceedings: Regions for economic change - Regional policy responses to demographic challenges. Luxembourg: European Commission, 2007. s. 1-1, 15 s. ISBN 92-79-03746-3. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Mainstreaming věku jako strategie managementu populací se stárnoucí demografickou strukturou. Praha, Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2007. 76 s. Výzkumné zprávy. ISBN 978-80-87007-57-0. URL info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie. Věková diskriminace a antidiskriminační legislativa ve veřejném mínění. In Rovné příležitosti pro všechny - stejné podmínky nejen na trhu práce. 2007. URL info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Věkové normy v sociologické perspektivě. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií, 2007, x, 1-2, s. 201-217. ISSN 1214-813X. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie a Renáta SEDLÁKOVÁ. Neviditelná agenda aneb stáří a zdraví v českých médiích. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2007, roč. 1, č. 3, s. 13-17. ISSN 1802-5854. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Eva KŘÍŽOVÁ, Eva GREGOROVÁ a Martina HÁBOVÁ. Overview on health promotion for Older People in the Czech Republic. 1. vyd. Praha: Health PRO Elderly, European Commision, Fund for a Healthy Austria, 2007. Report info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Age mainstreaming jako nástroj politického začleňování. In Sirovatka, T. (ed.) Sociální vyloučení a sociální politika - CD část. Brno: Masarykova Univerzita a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006. s. 128-135, 7 s. ISBN 80-210-4225-7. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie. Starší osoby na trhu práce a politika aktivního stárnutí - výběr ze statistik a sociologických šetření. In Postavení a diskriminace seniorů v České republice. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006. s. 112-127, 15 s. ISBN 80-86878-52-X. URL info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie. Ageismus - stránka projektu: Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti pro českou společnost. : Neuveden, 2006. URL info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie. Zpráva o osmé globální konferenci Mezinárodní federace pro stárnutí. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, roč. 42, č. 5, s. 1104 - 1106. ISSN 0038-0288. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie. Podléhá česká veřejnost panice z demografie? In Kocourkova, J., Rabusic, L. (Eds.) 2006. Sňatek a rodina: zájem soukromy nebo verejny? 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie a geodemografie, 2006. s. 82-95, 14 s. první. ISBN 80-86561-93-3. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie. Věk města aneb Kterak pozitivista ku kvalitativnímu vědění přišel. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 217-222. ISSN 1214-813X. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Jolanta PEREK-BIALAS a Anna RUZIK. Active ageing policies in the Czech Republic and Poland. International social science journal, [Oxford]: Blackwell Publishers, 2006, roč. 58, č. 190, s. 559-570. ISSN 0020-8701. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Politika aktivního stárnutí - od ideje k implementaci. Překonávání bariér a vytváření příležitostí pro aktivní stárnutí v Evropě. 2005. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Czech Summary National Report. In Delphi Study. 1. vyd. Wiesbaden: Bundes Institut fur Bevolkerungsforschung, 2005. s. 35-38, 4 s. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie a Ladislav RABUŠIC. Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh. Praha, Brno: VÚPSV, 2005. 54 s. Výzkumné zprávy. URL info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie a Blažena MATASOVÁ. Aktivní stárnutí v ČR bariéry a příležitosti pro implementaci politik aktivního stárnutí. 2005. URL info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie, Markéta MRÁZOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Active Ageing and European Pension Systems. National Report of the Czech Republic. Revised version. Brno, Wien: ICCR Wien, 2005. 55 s. National report. URL info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie, Markéta MRÁZOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Health, Health Care System and Active Ageing in the Czech Republic. Politics, Actors and Institutions. Brno, Wien: ICCR Wien, 2005. 52 s. National report. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. To be active or not to be active, that is the question:the preference model of activity in advanced age. Ageing international, Piscataway: Transaction Periodicals Consortium Rutgers University, 2005, roč. 30, č. 4, s. 343-362. ISSN 0163-5158. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie a Petr WIJA. Growing old in a new member state - the case of Czech Republic. In Building cohesion in an Ageing Europe. on line: Commitee of the Regions, 2005. s. 1-35, 35 s. URL info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie a Miriam SUCHOMELOVÁ. Služby zaměstnanosti pro klienty-starobní důchodce v zemích EU a vybrané problémy v kontextu ČR. Praha, Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005. 18 s. neznámá hodnota. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie. Je česká společnost ageistická? Společnost, pracovní trh a věková diskriminace v ČR. In Diskriminace seniorů v České republice. Praha: Občanské sdružení Život 90, 2004. s. 21-26, 6 s. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Autonomie a věková diskriminace: ohrožení nebo výzva? In Sýkorová, D., Chytil, O. (eds.) Autonomie ve stáří: strategie jejího zachování. Ostrava: ZSF - OU, 2004. s. 61-71, 10 s. ISBN 80-7326-026-3. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Short Information About Croatia: Political Representation Of The Elderly And The Question Of Pensions. Spring newsletter 2004 of the Research Committee on the Sociology of Ageing of the International Sociological Association, ISA, 2004, roč. 2004, č. 1. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Czech Republic: Increasing appreciation of all members of society. Demotrends-quadrimestrale sulla realta demografica italiana, Roma: IRPPS, 2004, roč. 2004, 2-3, s. 4-4. ISSN 1826-9915. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Ladislav RABUŠIC a Martina MAZÁČOVÁ. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 67 s. Výzkumné zprávy. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti : zpráva z empirického výzkumu. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 67, vii s. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Country report: Czech Republic-Path Dependency And New Political Culture As A Dependent Variable In The Ageing Problem. Autum Newsletter 2003 of Research Committee on the Sociology of Ageing of the International Sociological Association, ISA, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 7-10. URL info
 • EHRENBERGEROVÁ, Lucie. Stáří v populárně naučné literatuře - interpretativní analýza. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AVČR, 2002, roč. 38, č. 5, s. 607;619. ISSN 0038-0288. info
 • KUCHAŘOVÁ, Věra, Ladislav RABUŠIC a Lucie EHRENBERGEROVÁ. Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření. Praha: VÚPSV, Socioklub, 2002. 89 s. Výzkumné zprávy. URL info

16. 7. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info